Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (2)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Д443.4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 35
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС49233

Шпот, Юрій Адріанович.
Електромагнітні явища в насичених гірських породах в умовах пружної дії [Текст] : дис...канд. геол.-мінерал. наук: 04.00.12 / Шпот Юрій Адріанович ; НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин. - Львів, 1995. - 182 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геології і геохімії горючих копалин (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС76017

Омельченко, Андрей Анатольевич.
Модели и алгоритмы геоинформационной системы автоматизации построения геологических разрезов шахтного поля [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Омельченко Андрей Анатольевич ; Донецкий национальный технический ун-т. - Донецк, 2002. - 220 л. - Библиогр.: л. 165-178

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецкий национальный технический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС102022

Дейнеко, Степан Іванович.
Системний моніторинг за станом небезпечних геологічних процесів на території діючих енергетичних об'єктів (на прикладі Рівненської АЕС) [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / Дейнеко Степан Іванович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 130 арк. - арк. 117-130

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС102161

Рябуха, Вікторія Василівна.
Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх вплив на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини ДДЗ) [Текст] : дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / Рябуха Вікторія Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 165 арк. - арк. 146-165

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС57735

Курганский, Валерий Никитович.
Петрофизические и геофизические проблемы изучения сложнопостроенных карбонатных коллекторов нефти и газа [Текст] : дис... д-ра геол. наук: 04.00.05 / Курганский Валерий Никитович ; Киевский ун-т им. Тараса Шевченко. - К., 1996. - 254 л. - л. 233-254

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский университет имени Тараса Шевченко

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС78534

Руднев, Евгений Николаевич.
Методологические основы решения гидрогеологических задач при освоении угольных месторождений [Текст] : дис... д-ра геолог. наук: 04.00.06 / Руднев Евгений Николаевич ; Академия горных наук Украины. Отделение угля, горючих сланцев и торфа. - К., 2001. - 296 л. - Библиогр.: л. 279-290

Рубрикатор НБУВ:
 И17-1 
Тематичні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Академия горных наук Украины. Отделение угля, горючих сланцев и торфа

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА281595

   Лизун, Степан Олексійович.
Фізико-геологічні основи діагностики нафтогазоносних об'єктів методами взаємодії полів [Текст] : автореф.дис...д-ра геол.-мінерал.наук:04.00.17;04.00.12 / Лизун Степан Олексійович ; АН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин. - Львів, 1992. - 35 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія наук України (Київ); Інститут геології і геохімії горючих копалин (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА290521

Шпот, Юрій Андріанович.
Електромагнітні явища в насичених гірських породах в умовах пружної дії [Текст] : автореф. дис... канд. геол.- мінерал. наук: 04.00.12 / Шпот Юрій Андріанович ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 1995. - 24 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА290179

Зиннатуллин, Назип Хатмуллович.
Совершенствование геофизических методов определения параметров коллекторов (на прим. нефтяных месторождений Татарстана) [Текст] : автореф. дис...канд. геол.-минерал. наук: 04.00.12 / Зиннатуллин Назип Хатмуллович ; Казанский ун-т. - Казань, 1995. - 31 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Казанский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА297033

   Курганський, Валерій Микитович.
Петрофізичні та геофізичні проблеми вивчення складнопобудованих карбонатних колекторів нафти і газу [Текст] : автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.05 / Курганський Валерій Микитович ; Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - К., 1996. - 55 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський університет імені Т. Г. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА336647

   Тяпкін, Олег Костянтинович.
Геофізичні основи рішення задач екологічної безпеки в умовах техногенно навантажених регіонів України [Текст] : автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.22 / Тяпкін Олег Костянтинович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. - К., 2005. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геофізики імені С. І. Суботіна (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА321300

   Руднєв, Євген Миколайович.
Методологічні основи вирішення гідрогеологічних задач при освоєнні вугільних родовищ [Текст] : автореф. дис... д-ра геолог. наук: 04.00.06 / Руднєв Євген Миколайович ; НАН України, Інститут геологічних наук. - К., 2002. - 34 с.

Рубрикатор НБУВ:
 И17-1 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геологічних наук (Київ)

Видання зберігається у :

13.
РА321457

Омельченко, Андрій Анатолійович.
Моделі й алгоритми геоінформаційної системи автоматизації будування геологічних розрізів шахтного поля [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Омельченко Андрій Анатолійович ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. - Х., 2002. - 18 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет радіоелектроніки

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА352858

Дейнеко, Степан Іванович.
Системний моніторинг за станом небезпечних геологічних процесів на території діючих енергетичних об'єктів (на прикладі Рівненської АЕС) [Текст] : автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / Дейнеко Степан Іванович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА352703

Рябуха, Вікторія Василівна.
Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх вплив на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини ДДЗ) [Текст] : автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / Рябуха Вікторія Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ВС32420


Нафтогазоносний потенціал Північного борту Дніпровсько- Донецької западини [Текст] / Є. М. Довжок [та ін.] ; НАН України, Інститут геологічних наук. - К. : [б.в.], 1996. - 44 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Довжок, Євген Михайлович; Бялюк, Богдан Онуфрійович; Клочко, Віктор Петрович; Чебаненко, Іван Ілліч; Шпак, Петро Федорович; Національна академія наук України; Інститут геологічних наук (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА578182


Анализ современного состояния и перспективные направления совершенствования методики и техники геофизических исследований на нефть и газ [Текст] / Л. Н. Иванов [и др.] ; ВНИИ организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности. - М. : [б.в.], 1974. - 124 с. - (Нефтегазовая геология и геофзика. Темат. науч.- техн. обзоры)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Иванов, Л. Н.; Кузьмина, Е. М.; Басин, Я. Н.; Гейшерик, Г. М.; Головкина, Л. Н.; ВНИИ организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА609026

Глаголев, Вадим Алексеевич.
Спутниковое навигационно-геодезическое обеспечение геолого-геофизических исследований [Текст] / В. А. Глаголев ; Всероссийский научно-исследовательский ин-т разведочной геофизики им. А.А.Логачева. - СПб. : ВИРГ-Рудгеофизика, 2000. - 144 с.: рис. - Библиогр.: с.104-112

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Всероссийский научно-исследовательский институт разведочной геофизики имени А. А. Логачева

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВА614589


Методы конечных разностей и конечных элементов в геофизике [Текст] / Н. И. Бахова [и др.] ; отв. ред. Ю. М. Пищаный ; НАН Украины, Институт геофизики им. С.И.Субботина. - К. : [б.и.], 1999. - 316 с.: рис. - Библиогр.: с. 310-311

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бахова, Наталья Ивановна; Кашик, Александр Степанович; Колосов, Александр Леонидович; Челокьян, Ревмир Степанович; Пищаный, Ю. М. (отв. ред.); Национальная академия наук Украины; Институт геофизики имени С. И. Субботина (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ВА615481

   Красножон, Михайло Дмитрович.
Історія розвитку та сучасний стан інтерпретаційних технологій ГДС [Текст] / М. Д. Красножон. - К. : Видавн. центр УкрДГРІ, 2001. - 72 с. - Бібліогр.: С.46-68. - ISBN 966-7896-02-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського