Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (113)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>GRR=9=Е$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 443
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС64219

   Туров, Ігор Вікторович.
Ставлення мудреців Палестини до неєвреїв за мідрашами амораїв [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Туров Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т політич. і етнонац. дослідж. - К., 1998. - 216 л. - Бібліогр.: л. 181-216.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА368885

Нідзельська, Юлія Михайлівна.
Ключові концепти єврейської культури в сучасній англійській мові [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Нідзельська Юлія Михайлівна ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА301303

   Туров, Ігор Вікторович.
Ставлення мудреців Палестини до неєвреїв за мідрашами амораїв [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Туров Ігор Вікторович ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К., 1998. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА330722

Матосян, Тигран Самвелович.
Историко-аналитическое сравнение геноцида армян и еврейского холокоста [Текст] : автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / Матосян Тигран Самвелович. - Ереван, 2004. - 24 с.
Описано по переводу. - Текст на арм. яз.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
В340556/Т. 1

Очерки еврейского героизма [Текст] / авт.-сост. Г. С. Шапиро, С. Л. Авербух. - К., 1994 . - ISBN 5-7707-6643-3.
Т. 1 : Евреи - Герои Советского Союза. - [Б. м.] : [б.в.], 1994. - 720 с. - ISBN 5-7707-6642-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Шапиро, Гершон Соломонович \авт.-сост.\; Авербух, Семен Львович \авт.-сост.\

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
В340556/Т. 2

Очерки еврейского героизма [Текст] / авт.-сост. Г. С. Шапиро, С. Л. Авербух. - Киев, 1994 . - ISBN 5-7707-6643-3.
Т. 2 : ...Не ради славы - ради жизни на земле. - Киев ; Тель-Авив : [б. и.], 1994. - 525 с. - ISBN 5-7707-6642-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Шапиро, Гершон Соломонович \авт.-сост.\; Авербух, Семен Львович \авт.-сост.\

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА571628

Фрейнденберг, М. М..
Еврей на Балканах на исходе средневековья [Текст] / М. М. Фрейнденберг. - М. : [б.в.] ; Иерусалим : Гешарим, 1996. - 239с.; 8 л. ил. - (Учебная библиотека Еврейского ун-та). - ISBN 5-7349-0031-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА564871

Еврейский гос. музей Литвы.
Еврейский музей [Текст] : [Альманах] / Еврейский гос. музей Литвы ; гл. ред. Е. Цейтлин. - Вильнюс : [б.в.], 1994. - 360 с. - ISBN 9986-9019-1-X
Текст на лит., рус. и англ. языках

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Цейтлин, Евсей (гл. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА565595

Емельянов, Валерий Николаевич.
Десионизация Десионизация [Текст] / В. Н. Емельянов. - М. : Витязь, 1995. - 193 с. - ISBN 5-86523-012-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА566682

Дичев, Тодор.
Зловещий заговор [Текст] / Т. Дичев, Н. Николов. - М. : Витязь, 1994. - 198 с. - ISBN 5-86523-014-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Николов, Никола

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА558358

Гутмахер( Гутаков), Дмитрий.
Память сердца [Текст] / Д. Гутмахер( Гутаков). - О. : [б.в.], 1994. - 128 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :

12.
Р79720

Степин, Владимир.
Сущность сионизма [Текст] / В. Степин. - М. : Витязь, 1994. - 48 с. - ISBN 5-86523-009-3
На обл. авт. не указ.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
АО259481


Знаменитые евреи (165 мужчин и женщин) [Текст] : краткие биографии / сост. Э. Бройтман. - 2. изд., доп. и испр. - М. : Внешсигма, 1997. - ISBN 5-8629-19-80

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Бройтман, Эммануил (сост.)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд

14.
ВА582227


Евреи. По страницам истории [Текст] / сост. С. Асиновский, Э. Иоффе. - Минск : Завигар, 1997. - 320 с. - ISBN 985-6187-05-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
  


Дод. точки доступу:
Асиновский, С. (сост.); Иоффе, Э. (сост.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

15.
ВА597357

Шепс, Юлиус Г..
Теодор Герцль: человек, проложивший путь политическому сионизму [Текст] / Ю. Г. Шепс ; пер. О. Е. Рывкина ; Владимир Жаботинский: вехи жизни / И. Недава ; пер. Д. Таубин, Т. Груз. - Ростов н/Д : Феникс, 1998. - 288 c. - (Исторические силуэты). - Альтернативное название : Герцль ; Жаботинский. - ISBN 5-222-00029-Х

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Недава, Иосиф; Рывкина, О. Е. (пер.); (пер. с нем.); Герцль, Теодор (о нём); Жаботинский, Владимир (о нём)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

16.
А123053/Ч. 1

Деппинг.
История евреев, в средних веках, от шестого до шестнадцатого века [Текст] / Деппинг ; пер. В. Модестов. - СПб. : Б.и., 1848 .
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.и.], 1848. - ІV, 254, 48 с.
Содержание:

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Модестов, В. \пер.\

Видання зберігається у :
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)

17.
ВА607119


Заря [Текст] : сб. статей для еврейского юношества. - СПб. : Изд. Ш. Бусселя, 1902. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)

18.
В344006/Ч. 3

Иудейские письма к Г. Вольтеру, с прибавлением сокращенного комментария [Текст] : пер. с фр. - М. : Б.и.
Ч. 3. - [Б. м.] : [б.и.], 1816. - ІV, 308 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)

19.
ВА607114


Рабби Ипполит Лютостанский его сочинение "Талмуд и евреи" [Текст] / разобрано З. Минор. - М. : [б.и.], 1879. - 56 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лютостанский И; Минор, З. (разобрано.)

Видання зберігається у :
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)

20.
ВА607123

Лютостанский, И..
Жид Сауль Юдич Вайль, король Польский, преемник Стефана Батория [Текст] / И. Лютостанский. - Б.м. : Б.и., Б.г... - 38 с. - (Талмуд и евреи)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вайль, Сауль Юдич (о нём)

Видання зберігається у :
Чит. зал фонду юдаїки (Філія 1)

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського