Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>A=Янукович В.В.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Янукович В.В. 
Формування та реалізація державної соціальної політики: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.В. Янукович ; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні та практичні положення щодо комплексного підходу до формування та реалізації державної соціальної політики на підставі її визначених стратегічних напрямів. Проаналізовано структуру соціальної політики та досліджено її основні моделі. Визначено роль даної політики у контексті господарських ідеологій. Систематизовано напрями й етапи розвитку національної соціальної політики. Досліджено проблеми, які стримують активізацію та прогрес соціального й економічного розвитку. Розкрито суть стратегії соціальної політики, її місце та роль у формуванні соціальної держави. Досліджено особливості соціальної політики та період існування незалежної держави. Виявлено та структуровано головні проблеми, які спричиняють стримування ефективного розвитку державного управління та реалізації державної соціальної політики. Розроблено методичні рекомендації та головні положення щодо формування та реалізації стратегії соціальної політики. Запропоновано напрями вдосконалення інформаційного забезпечення реалізації соціальної політики, а також шляхи розвитку житлової політики як елемента соціальної політики держави.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: С4(4УКР) +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського