Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>A=Тимошенко Ю.В.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3
1.

Тимошенко Ю.В. 
Державне регулювання податкової системи: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Ю.В. Тимошенко ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці науково-методичних основ державного регулювання податкової системи в сучасних економічних умовах. В роботі визначені завдання державного регулювання, оцінена результативність діючої системи податків. Сформульовані наукові принципи та обгрунтовані напрями трансформації податкової системи, розроблені науково-методичні підходи до оподаткування юридичних і фізичних осіб. Обгрунтовані напрями реформування бюджетних і позабюджетних фондів. Запропоновано новий підхід до державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів за допомогою податкової системи. Визначено механізм забезпечення реформування системи оподаткування та оцінені соціально-економічні наслідки впровадження нової системи податків.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)261.413

Рубрики:

Географічні рубрики:

2.

Тимошенко Ю.В. 
Метафора в структурі художньої свідомості: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Ю.В. Тимошенко ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему теоретичного літературознавства - категорію метафори як явища ізоструктурного художній свідомості. Доведено, що в мистецтві слова метафора - продуктивний механізм генерування смислу, невід'ємна складова поетичного моделювання та інтерпретації світу, фундаментальна структуротвірна константа романтичного типу словесно-образного мислення та продукованих ним художніх практик означування. Узагальнено та проаналізовано теоретичний дискурс феномену поетичної метафори, визначено її статус в романтичних і реалістичних стилях, відстежено функціональне поле й особливості структурної організації метафоричного образу в доромантичній, романтичній і постромантичній художніх парадигмах. Детально розглянуто метафористику естетичних систем української літератури.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш401.171.11
Шифр НБУВ: РА315215 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

3.

Тимошенко Ю.В. 
Ультразвукова діагностика і клініко-біохімічні критерії розвитку паратонзилярного абсцесу: автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.19 / Ю.В. Тимошенко ; АМН України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. О.С.Коломійченка АМН України". — К., 2008. — 24 с. — укp.

Проаналізовано актуальні проблеми діагностики стадій розвитку паратонзилярного абсцесу (ПТА) до та після його розтину на основі комплексних ультразвукових і клініко-біохімічних досліджень. Розглянуто результати обстеження 163-х хворих на паратонзиліт (92-х чоловіків і 71-ї жінки) віком 19 - 66-ти років, 15 здорових осіб складали контрольну групу. Визначено ультразвукові характеристики паратонзилярної області і клініко-біохімічних показників сироватки крові (загальний білок, протеїнограму, пробу Вельтмана, сіалові кислоти, глікопротеїни, гаптоглобін, хондроїтинсульфати, середньомолекулярні пептиди, активність АлАТ, АсАТ). Розроблено новий неінвазивний спосіб діагностики стадій розвитку ПТА на основі ультразвукової візуаліазції паратонзилярного простору в поєднанні з визначенням біохімічних критеріїв, що характеризують метаболічний статус пацієнта у процесі формування ПТА та протягом 1-ї, 5 - 7-ї, 14 - 24-ї та 30 - 45-ї доби після розтину абсцесу. На підставі статистичного аналізу доведено взаємозв'язок між ультразвуковими та біохімічними показниками залежно від стадій розвитку ПТА, а також між рівнем біохімічних тестів і типом мікрофлори у порожнині абсцесу. Обгрунтовано доцільність тривалого застосування гепатопротекторів після розтину абсцесу для відновлення функції печінки у разі її порушення у частини хворих на ПТА. Розроблено новий спосіб ранньої діагностики абсцесу паратонзилярної клітковини.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Р682.540.116-7 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського