Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>A=Олійник С.В.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3
1.

Олійник С.В. 
Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.В. Олійник ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено участь галицького війська у визвольних змаганнях на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.), а також його вимушене підпорядкування антиукраїнським силам. На підставі узагальнення літературних джерел визначено бойовий шлях галицького війська, а також його внесок у підтримку боротьби за українську державність. Розглянуто питання побуту, матеріально-технічного забезпечення і відносин між вояками та місцевим населенням. Проаналізовано причини припинення функціонування та ліквідації даної військової структури.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)612 + Ц4,8(4УКР331)1:612 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

2.

Олійник С.В. 
Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.В. Олійник ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено участь галицького війська у визвольних змаганнях на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.), а також його вимушене підпорядкування антиукраїнським силам. На підставі узагальнення літературних джерел визначено бойовий шлях галицького війська, а також його внесок у підтримку боротьби за українську державність. Розглянуто питання побуту, матеріально-технічного забезпечення і відносин між вояками та місцевим населенням. Проаналізовано причини припинення функціонування та ліквідації даної військової структури.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(4УКР)612 + Ц4,8(4УКР331)1:612 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:
  

3.

Олійник С.В. 
Оцінні фразеологічні одиниці в англійській та українській мовах: лінгвокогнітивний аспект: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / С.В. Олійник ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 22 с. — укp.

Досліджено особливості вербалізації ціннісних концептів за допомогою оцінних фразеологічних одиниць (ОФО) в англійській та українській мовах. Розглянуто різні підходи до трактування конотації та визначено місце оцінного компонента у структурі фразеологічного значення. З'ясовано взаємозв'язок оцінного, культурного й інших компонентів конотації у семантиці досліджених одиниць. У процесі вивчення структурно-семантичних особливостей ОФО, які вербалізують уявлення про цінності, виявлено спільні та диференційні риси аксіологічної концептуалізації значеннєвого простору та його репрезентації за допомогою оцінних субстантивних фразеологізмів. З застосуванням принципів лінгвокогнітивного моделювання побудовано універсальні фреймові моделі тлумачення значення ОФО. Висвітлено принципи семантичної організації фразеологічних одиниць, які об'єктивують ціннісні концепти у сучасних англійській та українській мовах. Проведено системний концептуальний опис, що дозволило визначити етнокультурну й аксіологічну суть складників відповідного сектора концептуальної картини світу, встановити вербалізовані ОФО етнокультурні домінанти у ціннісній картині світу. Розглянуто універсальні та специфічні особливості механізму номінації фразеологічними засобами ціннісних понять у картині світу англомовної та україномовної спільнот. З'ясовано кореляції між структурними типами, семантикою ОФО та типом оцінки.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш141.14-33 + Ш143.21-33 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського