Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Жиляєв І.Б.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Жиляєв І.Б. 
Регіональні трансформаційні соціально-економічні системи в умовах платіжної кризи: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.05 / І.Б. Жиляєв ; Харк. нац. акад. міс. госп-ва. — Х., 2007. — 33 с. — укp.

Обгрунтовано концептуально-методологічні засади комплексного аналізу закономірностей та особливостей платіжної кризи в трансформаційних соціально-економічних системах. За результатами емпіричного економіко-статистичного дослідження доведено наявність специфічного сектора немонетарної економіки України, в господарській діяльності якого широко використовуються такі розрахунки, як бартер, взаємозаліки, заборгованість, грошові сурогати. Виділено основні етапи розвитку немонетарної економіки. Доведено циклічний характер немонетарних розрахунків між економічними агентами. Встановлено причини виникнення явища соціальних боргів. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності політики трансформацій та її антикризової складової. Обгрунтовано необхідність введення особливих правових режимів з метою подолання регіональної кризової депресивності. Розроблено теоретико-методичні засади компаративного аналізу трансформацій соціально-економічних систем країн, регіонів, галузей, запропоновано траєкторний підхід щодо визначення трансформацій.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)0-97-21 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського