Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (10491)Журнали та продовжувані видання (7039)Тематичний навігатор (3)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: <.>DP=2019$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 41
Представлено документи з 1 до 41
1.
 

Могилянський математичний журнал : наук. журн. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ: Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", 2018. - Виходить щорічно. - ISSN 2617-7080

Додаткові відомості та надходження

2.
 

Розвиток транспорту : зб. наук. пр. / Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса: [б. в], 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2616-7360

Додаткові відомості та надходження

3.
 

Social development & Security : electron. j. of sci. papers / Ukr. sci. community. – Kyiv: [s. n.], 2017. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 2522-9842

Додаткові відомості та надходження

4.
 

Journal of engineering sciences = Журнал інженерних наук = Журнал инженерных наук : sci. j. / Sumy State Univ. – Sumy: СумДУ, 1994. - Виходить щоквартально. - ISSN 2312-2498. - ISSN 2414-9381

Додаткові відомості та надходження

5.
 

Український інформаційний простір = Ukrainian information space : наук. журн. / Київ. нац. ун-т культури і мистец. – Київ: КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-7948. - ISSN 2617-1244

Додаткові відомості та надходження

6.
 

International journal of education and science = Міжнародний журнал освіти і науки : j. / "Simcord Inform. Services", Latv. Rep.; Inform. Agency "PROK", Latv. Rep. - UA; Kharkiv Reg. Publ. Organization "Culture of Health" (Sci. Research Inst. KRPOCH), UA. – Kharkiv: KRPOCH, 2018. - Періодичність: 2-6 разів на рік. - ISSN 2618-0553. - ISSN 2618-0561

Додаткові відомості та надходження

7.
 

International journal of science annals = Міжнародний журнал аннали науки : j. / Kharkiv Reg. Publ. Organization "Culture of Health" (Sci. Research Inst. KRPOCH), Ukraine. – Kharkiv: KROPCH, 2018. - Періодичність: 2-6 разів на рік. - ISSN 2617-2682

Додаткові відомості та надходження

8.
 

Київський національний університет культури і мистецтв.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Менеджмент соціокультурної діяльності = Вестник Киевского национального универститета культуры и искусств. Серя "Менеджмент социокультурной деятельности" = Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of social and cultural activity : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-7573. - ISSN 2617-1104

Додаткові відомості та надходження

9.
 

Клінічна та профілактична медицина = Clinical and preventive medicine : наук. мед. журн. / Держ. наук. установа "Наук.-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС. – Київ: Держ. наук. установа "Наук.-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, 2011. - Періодичність: 2-4 рази на рік. - ISSN 2616-4868

Додаткові відомості та надходження

10.
 

Прикладні питання математичного моделювання = Applied questions of mathematical modeling : журнал / Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон: "ОЛДІ-ПЛЮС", 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2618-0332. - ISSN 2618-0340

Додаткові відомості та надходження

11.
 

Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук = Ukrainian journal on library and information science : наук. журн. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: ВЦ КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-7654. - ISSN 2617-8427

Додаткові відомості та надходження

12.
 

Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну = Demiurge: ideas, technologies, perspectives of design : наук. журн. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: ВЦ КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2617-7951. - ISSN 2617-880X

Додаткові відомості та надходження

13.
 

Київський національний університет культури і мистецтв.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Аудіовізуальне мистецтво і виробництво = Herald Kyiv National University of Culture and Arts. Series "Audiovisual art and production" = Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия "Аудиовизуальное искусство и производство" / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2617-2674. - ISSN 2617-4049

Додаткові відомості та надходження

14.
 

Київський національний університет культури і мистецтв.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музичне мистецтво = Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical art : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецттв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-7581. - ISSN 2617-4030

Додаткові відомості та надходження

15.
 

Київський національний університет культури і мистецтв.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музеєзнавство і пам'яткознавство = Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Museology and Monumental Studies = Вестник Киевского национального университета культуры и искусств. Серия "Музееведение и памятниковедение" : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2617-7943. - ISSN 2617-9490

Додаткові відомості та надходження

16.
 

Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері = Digital platform technologies in the sociocultural area = Цифровая платформа: информационные технологии в социокультурной сфере : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2617-796X. - ISSN 2618-0049

Додаткові відомості та надходження

17.
 

Mechanics and Advanced Technologies / Nat. Techn. Univ. of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Inst.". – Kyiv: [s. n.], 1964. - Виходить три рази на рік. - ISSN 2521-1943. - ISSN 2522-4255

Додаткові відомості та надходження

18.
 

Публічне управління та регіональний розвиток = Public administration and regional development : наук. журн. / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв: Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-6216

Додаткові відомості та надходження

19.
 

Психологія та психосоціальні інтервенції : наук. журн. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ: НаУКМА, 2018. - Виходить щорічно. - ISSN 2617-2348

Додаткові відомості та надходження

20.
 

Автомобіль і електроніка. Сучасні технології = Vehicle and electronics. Innovative technologies : електрон. наук. фах. вид. / Харків. нац. автомоб. -дор. ун-т, каф. автомоб. електрон. – Харків: [б. в.], 2011. - Періодичність: 1-2 раза на рік. - ISSN 2226-9266

Додаткові відомості та надходження

21.
 

Кібербезпека: освіта, наука, техніка = Cybersecurity: education, science, technique / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. – Київ: [б. в.], 2018. - Виходить щоквартально. - ISSN 2663-4023

Додаткові відомості та надходження

22.
 

Київський національний університет культури і мистецтв.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Сценічне мистецтво = Bulletin of Kyiv National University of culture and arts. Series in stage art : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-759X. - ISSN 2617-1236

Додаткові відомості та надходження

23.
 

Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації = Restaurant and hotel consulting. Innovation : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецттв. – Київ: Вид. цент КНУКІМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-7468. - ISSN 2617-9504

Додаткові відомості та надходження

24.
 

Education: Modern Discourses : sci. j. / Nat. Acad. of Educational Sci. of Ukraine. – Kyiv: Nat. Acad. of Educational Sci. of Ukraine, 2018. - Виходить щорічно. - ISSN 2617-3107. - ISSN 2617-7811

Додаткові відомості та надходження

25.
 

Київський національний університет культури і мистецтв.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Туризм = Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Вид. центр КНУКІМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-7603. - ISSN 2618-1460

Додаткові відомості та надходження

26.
 

Танцювальні студії = Dance studies : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв . – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-7646. - ISSN 2617-3786

Додаткові відомості та надходження

27.
 

Herald of advanced information technology = Вісник сучасних інформаційних технологій = Вестник современных информационных технологий : sci. j. / Odessa Nat. Polytechnic Univ. (ONPU). – Odessa: Science and Technical, 2018. - Виходить щоквартально. - ISSN 2663-0176

Додаткові відомості та надходження

28.
 

Applied aspects of information technology = Прикладні аспекти інформаційних технологій = Прикладные аспекты информационных технологий : sci. j. / Odessa Nat. Polytechnic Univ. (ONPU). – Odessa: Science and Technical, 2018. - Виходить щоквартально. - ISSN 2617-4316

Додаткові відомості та надходження

29.
 

Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти = International relations: theory and practice aspects : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: КНУКіМ, 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2616-745X. - ISSN 2616-7794

Додаткові відомості та надходження

30.
 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.


Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості : всеукр. наук.-техн. журн. / Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2409-0948. - ISSN 2415-3311

Додаткові відомості та надходження

31.
 

Journal of governance & regulation : intern. sci. j. / Publishing House "Virtus Interpress". – Sumy: [s. n.], 2011. - Виходить щоквартально. - ISSN 2220-9352. - ISSN 2306-6784

Додаткові відомості та надходження

32.
 

Митна безпека : наук. журн. / Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. - Виходить щорічно. - ISSN 2617-5959

Додаткові відомості та надходження

33.
 

"Києво-Могилянська академія", національний університет.


Наукові записки НаУКМА : Літературознавство : наук. журн. / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ: НаУКМА, 1996. - Виходить щорічно. - ISSN 2618-0537

Додаткові відомості та надходження

34.
 

Зернові культури = Grain crops : наук. журн. / ДУ Ін-т зернових культур НААН України. – Дніпро: Нова ідеологія, 1930. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2523-4544

Додаткові відомості та надходження

35.
 

Будівельні конструкції: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ: КНУБА, 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2522-4182

Додаткові відомості та надходження

36.
 

Бізнес, економіка, сталий розвиток, лідерство та інновації = The journal of business, economics, sustainability, leadership and innovation : наук. журн. / Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України, ПВНЗ-ін-т "Укр.-американ. ун-т Конкордія", Ун-т Конкордія. – Київ: [б. в.], 2018. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2663-5070

Додаткові відомості та надходження

37.
 

Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості : зб. наук. пр. / Доч. п-во "Наук.-дослід. ін-т нафтогаз. пром-сті" Нац. акц. комп. "Нафтагаз України". – Вишневе: [б. в.], 2017. - Виходить щорічно. - ISSN 2616-9576

Додаткові відомості та надходження

38.
 

Ukrainian policymaker / International society of philosophy and cosmology. – Kyiv: [б. в.], 2014. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2617-2208

Додаткові відомості та надходження

39.
 

European scientific journal of economic and financial innovation = Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій = Европейский научный журнал экономических и финансовых инноваций : наук. вид. / Європейська Асоц. Економістів, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ: Європейська Асоц. Економістів, 2018. - Виходить три рази на рік. - ISSN 2617-863Х

Додаткові відомості та надходження

40.
 

"Харківський політехнічний інститут", національний технічний університет.


Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків: Вид-во НТУ "ХПІ", 2001. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 2079-5459

Додаткові відомості та надходження

41.
 

Філологічний часопис : наук. журн. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань: Візаві, 2015. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2415-8828

Додаткові відомості та надходження

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського