Ж101448
 
ДОСЛІДЖЕННЯ В МАТЕМАТИЦІ І МЕХАНІЦІ = Researches in mathematics and mechanics : наук. журн. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; редкол.: В. М. Євтухов (голов. ред.) [та ін.]. - Одеса : Astroprint, 1997 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2015.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2015 р. див.: Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка
Голов. ред. : Євтухов В. М. - ISSN 2519-206Х

Наявні надходження за: 2015–2018 Останнє надходження: 2018 : Т. 23, Вип.  1


РОКИ:
2015 2016 2017 2018

Рубрикатор НБУВ:

  Сайт видання,