Ж68895

Схід : аналіт.-інформ. журн., Маріуполь.- Отримується з 1996.

Файл:  IMG - 0,
  Сайт журналу,
  Wikipedia. Схід (журнал)
Видання зберігається у :
Основний фонд