РА361140

Поліщук, Валентина Василівна.
Стан виявлення і принципи диспансеризації хворих на ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.27 / Поліщук Валентина Василівна ; Державна установа "Національний ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України". - К., 2008. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державна установа "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського АМН України" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд