ДС80984

   Максакова, Руслана Миколаївна.
Вибори до органів місцевого самоврядування: проблеми теорії і практики [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Максакова Руслана Миколаївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2003. - 223 арк. - арк. 194-222

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут держави і права імені В. М. Корецького (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд