РА350889

   Кризина, Павло Степанович.
Морфофункціональна оцінка перебігу ранового процеса при застосуванні ксенопротекторів, антимікробних середників та біостимуляторів при місцевому лікуванні інфікованих ран (експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.01 / Кризина Павло Степанович ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2007. - 28 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд