ВА776062


Експериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран [Текст] : метод. рек. / М-во охорони здоров'я України, Держ. експерт. центр ; [уклад.: Л. В. Яковлєва та ін.]. - Х. : Вид-во НФАУ, 2013. - 52 с. : табл. - Бібліогр.: с. 46-51. - 150 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Яковлєва, Л. В. (уклад.); Ткачова, О. В. (уклад.); Бутко, Я. О. (уклад.); Україна. Міністерство охорони здоров'я; Державний експертний центр (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд