Р124980

Яковлєва, Лариса Василівна.
Алгоритм доклінічного вивчення препаратів для місцевого лікування ранового процесу [Текст] : метод. рек. (69.13/224.13) / [Яковлєва Лариса Василівна, Ткачова Оксана Віталіївна, Бутко Ярослава Олександрівна] ; Укр. центр наук. мед. інформ. та патент.-ліценз. роботи. - К. : [б. в.], 2013. - 31 с. : табл. - Бібліогр.: с. 29-31. - 150 прим.
Авт. зазнач. у вих. відом.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ткачова, Оксана Віталіївна; Бутко, Ярослава Олександрівна

Видання зберігається у :
Основний фонд