ВА760096

Ковтюх, Світлана Леонідівна.
Культура наукової мови [Текст] : [навч. посіб.] / Світлана Ковтюх, Ольга Кирилюк, Тетяна Андреєва ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : Тріада С, 2012. - 224 с. - Бібліогр.: с. 218-223. - 300 прим. - ISBN 978-96156-4-33

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кирилюк, Ольга Леонідівна; Анреєва, Тетяна Володимирівна; Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд