ДС128101

Михайлов, Руслан Іванович.
Забезпечення адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху в сучасних умовах [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Михайлов Руслан Іванович ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Донецьк, 2011. - 203 арк. - Бібліогр.: арк. 180-203.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України

Видання зберігається у :
Основний фонд