ВА740744


Розробка й атестація стандартних зразків-еталонів [Текст] : метод. вказівки до викон. експеримент. частини магістер. диплом. проектів напряму 0515 "Видавничо-поліграфічна справа", спец. 8.051501 "Технологія друкованих видань" та 8.051503 "Технологія розробки, виготовлення і оформлення паковань" / Укр. акад. друкарства ; [розроб.: Селіванов В. Ф. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Величко. - Л. : Вид-во Укр. акад. друкарства, 2007. - 113, [4] с. : рис., табл., кольор. іл. - Бібліогр.: с. 59-61. - 200 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Величко, Олена Михайлівна (ред.); Селіванов, Віталій Федорович (розроб.); Кириченко, Ірина Олексіївна (розроб.); Мельников, Олександр Валерійович (розроб.); Українська академія друкарства

Видання зберігається у :
Основний фонд