ДС65323

   Фелештинський, Ярослав Петрович.
Патогенез, хірургічне лікування і профілактика рецидивів гриж черевної стінки у пацієнтів похилого і старечого віку (Клініко- експериментальне дослідження) [Текст] : дис... д-ра мед. наук: 14.01.03 / Фелештинський Ярослав Петрович ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 1999. - 342 л. - л.277-320

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд