ДС112885

Дворчин, Назар Олегович.
Параметри об'єктивної оцінки перебігу ранового процесу як підґрунтя покращення ефективності лікування ран [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Дворчин Назар Олегович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2009. - 230 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 182-210.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Видання зберігається у :
Основний фонд