ДС111283

Котюк, Віктор Володимирович.
Діагностика та лікування уражень кисті при псоріатичному артриті [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Котюк Віктор Володимирович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - К., 2009. - 195 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 176-195.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд