ВА719970

Ракава, Любоу Васільеуна.
Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання беларусау у ХІХ-ХХ стст. [Текст] : [манаграфія] / Л. В. Ракава ; НАН Беларусі, Інстытут мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы. - Мінск : Беларуская навука, 2009. - 310 с.: фотоіл. - Библиогр.: с. 286-310. - ISBN 978-985-08-1032-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
НАН Беларусі; Інстытут мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы

Видання зберігається у :
Основний фонд