АО267034


Мирослав Іванович Павлюк [Текст] : біобібліографічний покажчик / НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин ; відп. ред. Ю. М. Сеньковський ; авт. вступ. ст. І. І. Чебаненко. - Л. : ІГГГК НАНУ, 2008. - 83 c. - (Біобібліографія вчених України). - ISBN 978-966-02-4827-4

Рубрикатор НБУВ:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Сеньковський, Ю. М. (відп. ред.); Чебаненко, І. І. (авт. вступ. ст.); Павлюк, Мирослав Іванович (о нём); Національна академія наук України; Інститут геології і геохімії горючих копалин (Львів)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Основний фонд
Чит. зал картографічних видань