ВА674638


Розробка й атестація методик вимірювання [Текст] : метод. вказ. до викон. експеримент. частини диплом. проектів та магістер. атестац. робіт напряму 0927 "Видав.-поліграф. справа" / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т" ; уклад. В. Ф. Селіванов [та ін.]. - К. : Політехніка, 2005. - 84 с.: табл. - Бібліогр.: с. 83-84

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Селіванов, Віталій Федорович (уклад.); Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд