РА368705

Дворчин, Назар Олегович.
Параметри об'єктивної оцінки перебігу ранового процесу як підгрунтя покращення ефективності лікування ран [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / Дворчин Назар Олегович ; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця, 2009. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Видання зберігається у :
Основний фонд