Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (130)Журнали та продовжувані видання (18)Реферативна база даних (183)Авторитетний файл імен осіб (2)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>A=ПАТОН Б$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 71
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
 

Національна академія наук України.


Вісник Національної академії наук України : щомісяч. загальнонаук. та громад.-політ. журн. / Нац. акад. наук України. – Київ: Академперіодика, 1928. - Виходить щомісяця. - ISSN 0372-6436

Додаткові відомості та надходження

2.
 

Автоматическая сварка = The Paton Welding Journal = Автоматичне зварювання : междунар. науч.-техн. и произв. журн. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона. – Киев: [б. и.], 1948. - Виходить щомісяця. - ISSN 0005-111Х

Додаткові відомості та надходження

3.
 

Современная электрометаллургия : междунар. науч.-теоретич. и произв. журн. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е. О. Патона, Межд. ассоц. "Сварка". – Киев: [б. и.], 1985. - Виходить щоквартально. - ISSN 0233-7681

Додаткові відомості та надходження

4.
 

Наука та інновації = Science and Innovations : наук.-пр. журн. / Нац. акад. наук України. – Київ: Академперіодика, 2005. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 1815-2066

Додаткові відомості та надходження

5.
 

Техническая диагностика и неразрушающий контроль : междунар. науч.-теор. и произв. журн. / Нац. акад. наук України, Ин-т электросв. им. Е. О. Патона, Междунар. ассоц. "Сварка". – Киев: [б. и.], 1989. - Виходить щоквартально. - ISSN 0235-3474

Додаткові відомості та надходження

6.

Патон Б. 
Інноваційний шлях розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Б. Патон // Вісник Національної академії наук України. - 2001. - № 2. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2001_2_2
Попередній перегляд:   Завантажити - 147.329 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.

Патон Б. 
Стела Корольова. Замовлення на машину контактного захворювання труб [Електронний ресурс] / Б. Патон // Вісник Національної академії наук України. - 2002. - № 10. - С. 49-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2002_10_8
Попередній перегляд:   Завантажити - 258.564 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Патон Б. 
Майбутнє атомної енергетики [Електронний ресурс] / Б. Патон, В. Бар’яхтар, О. Бакай, І. Неклюдов // Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 4. - С. 3-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_4_1
Розглянуто перспективи розвитку ядерної енергетики України у контексті світових тенденцій і постчорнобильських реалій. Акцентовано увагу на суттєвій ролі АЕС у планах забезпечення енергетичної незалежності країни.
Попередній перегляд:   Завантажити - 249.15 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Патон Б. 
Концепція (проект) Державної науково-технічної програми "Створення промислових газотурбінних двигунів нового покоління для газової промисловості та енергетики" [Електронний ресурс] / Б. Патон, А. Халатов, Д. Костенко, Б. Білека, ін. та // Вісник Національної академії наук України. - 2008. - № 4. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2008_4_1
Газотранспортна система України - основа економіки нашої держави. Прокачування газу територією України забезпечують більш ніж 750 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 5,56 млн кіловат, причому майже 82,5 % із них обладнані газотурбінним приводом. Сьогодні більше як 70 % таких агрегатів вичерпали свій ресурс і вимагають термінової заміни. Для підтримання вітчизняної газотранспортної системи в працездатному стані протягом 2008 - 2015 рр. необхідно замінити майже половину фізично зношених і "морально" застарілих газотурбінних двигунів. Проаналізовано причини виникнення проблеми, охарактеризовано методику Програми, її основні засади, шляхи і способи досягнення кінцевого результату, визначено ресурси й етапи її виконання, обгрунтовано її ефективність.
Попередній перегляд:   Завантажити - 148.334 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
10.

Патон Б. 
Перспективи розвитку вітчизняної парогазової технології [Електронний ресурс] / Б. Патон, А. Долінський, А. Халатов, Б. Білека, ін. та // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 4. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2009_4_1
Викладено основні засади сучасних газотурбінних технологій і послідовно доведено їх економічні переваги, ретельно проаналізовано передові досягнення відомих світових, українських і російських компаній у цій галузі, а також вказано на певні технічні проблеми подальшого розвитку цього сектору енергетичного машинобудування. Окреслено 10-річну перспективу газотурбобудування, визначено місце й основні завдання України для прогресування газотурбінних технологій.
Попередній перегляд:   Завантажити - 264.286 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Патон Б. 
Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти [Електронний ресурс] / Б. Патон, В. Москаленко, І. Чекман, Б. Мовчан // Вісник Національної академії наук України. - 2009. - № 6. - С. 18-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2009_6_4
Попередній перегляд:   Завантажити - 154.031 Kb    Зміст випуску     Цитування
12.

Патон Б. 
Висока орбіта видатного фізика : до 80-річчя академіка НАН України В. Г. Бар’яхтара [Електронний ресурс] / Б. Патон // Вісник Національної академії наук України. - 2010. - № 8. - С. 30-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_8_4
Попередній перегляд:   Завантажити - 164.347 Kb    Зміст випуску     Цитування
13.

Патон Б. Є. 
Умови ефективного застосування сонячних електроенергетичних систем [Електронний ресурс] / Б. Є. Патон, М. І. Клюй, О. Є. Коротинський, А. В. Макаров, Ю. О. Трубіцин // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 3. - С. 48-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2012_3_5
Розглянуто особливості функціонування та підвищення ефективності автономних сонячних електроенергетичних систем (СЕС) з урахуванням нерівномірності надходження сонячної енергії впродовж року та забезпечення безперебійності постачання електроенергії користувачам. Наведено варіанти об'єднання СЕС з електромережею та особливості функціонування промислової мережі, поєднаної з СЕС. Показано необхідність створення промислової мережі на нових принципах "розумної енергетики" - Smart Grid, розроблення якої, з урахуванням інтеграції до неї електростанцій, що використовують відновлювану енергію, має істотно підвищити ефективність роботи енергосистеми в цілому. Наведено результати натурних вимірювань потоку сонячної енергії в м. Київ за період з 01.06.2009 р. по 31.05.2010 р. згідно з розробленою методикою вимірювання й оброблення одержаних даних.
Попередній перегляд:   Завантажити - 301.978 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
14.

Патон Б. Є. 
Проект Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2012–2016 роки — інноваційна основа технологічного оновлення систем теплозабезпечення населених пунктів України [Електронний ресурс] / Б. Є. Патон, А. А. Долінський, Б. І. Басок, Є. Т. Базєєв // Вісник Національної академії наук України. - 2012. - № 9. - С. 14-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2012_9_3
Проблему розвитку науково-виробничої сфери комунальної теплоенергетики розглянуто як предмет фундаментальних і прикладних досліджень. Сформульовано принципове положення про базову роль регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики як інноваційної основи технологічного оновлення систем теплозабезпечення населених пунктів України. Наведено основні результати досліджень із проблеми розроблення енергоефективних технологій і обладнання для модернізації комунальної теплоенергетики України. Підготовано проект Державної цільової програми комплексної модернізації комунальної теплоенергетики України на 2012 - 2016 рр., основу якої становлять інноваційні заходи з енергоефективності, запропоновані Інститутом технічної теплофізики НАН України, а також сукупні рекомендації регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики 23 областей України та міст Київ, Харков і Севастополь, що грунтуються на позитивному досвіді пілотної програми, реалізованої в Донецькій області. Наведено основні техніко-економічні показники програми. Висвітлено основні положення програми, розробленої з метою виконання Постанови Президії НАН України від 16.02.2011 р. № 37 "Результати і проблеми модернізації комунальної теплоенергетики України".
Попередній перегляд:   Завантажити - 204.186 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
15.

Патон Б. Е. 
МААН: истоки, создание, деятельность (к 20-летию образования Международной ассоциации академий наук) [Електронний ресурс] / Б. Е. Патон // Вісник Національної академії наук України. - 2013. - № 9. - С. 3-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_9_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 439.26 Kb    Зміст випуску     Цитування
16.

Патон Б. Є. 
До 95-річчя Національної академії наук України [Електронний ресурс] / Б. Є. Патон // Вісник Національної академії наук України. - 2013. - № 11. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_11_3

Попередній перегляд:   Завантажити - 160.293 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
17.

Патон Б. Є. 
Структурні перетворення колагену при електрозварюванні м'яких біологічних тканин [Електронний ресурс] / Б. Є. Патон, Л. А. Булавін, О. Ю. Актан, Ю. Ф. Забашта, О. В. Лебедєв, С. Є. Подпрятов, А. Г. Дубко, О. М. Іванова // Доповiдi Національної академії наук України. - 2010. - № 2. - С. 94-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2010_2_19
Запропоновано молекулярну модель структурних змін, що відбуваються у процесі електрозварювання м'яких біологічних тканин. В основі даної моделі покладено той факт, що основну роль в такому з'єднанні відіграє взаємодія колагенових структур, які утворюють сітку. Показано, що процес утворення або руйнування цих структур містить дві стадії: перехід клубок - спіраль та утворення чи руйнування вузлів. Експериментально досліджено кінетику цих стадій. Установлено, що напруження, яке виникає в тканинах під час електрозварювання, є сумою двох складових: напруження, спричиненого зовнішньою механічною силою, та напруження, викликаного дією електричного поля.
Попередній перегляд:   Завантажити - 387.528 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
18.

Патон Б. Є. 
Основні підсумки діяльності Національної академії наук України та заходи з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014—2023 роки (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року) [Електронний ресурс] / Б. Є. Патон // Вісник Національної академії наук України. - 2014. - № 5. - С. 8-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2014_5_4
Надано виступ президента НАН України академіка Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року.
Попередній перегляд:   Завантажити - 258.512 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
19.

Патон Б. Є. 
Пріоритети Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України [Електронний ресурс] / Б. Є. Патон, А. А. Долінський, В. М. Геєць, В. П. Кухар, Б. І. Басок, Є. Т. Базєєв, Р. З. Подолець // Вісник Національної академії наук України. - 2014. - № 9. - С. 29-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2014_9_7
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 № 465, а також Постанови Президії НАН України від 16.02.2011 № 37 (п. З) фахівці з різних галузей науки і промисловості нині розробляють проект основних положень Національної стратегії теплозабезпечення. Проаналізовано поточний стан розроблення цього важливого документа державного значення щодо теплозабезпечення населених пунктів України та розглянуто одне з основних положень Національної стратегії - умовні орієнтири, які у свою чергу визначають її основні завдання і шляхи їх вирішення.
Попередній перегляд:   Завантажити - 183.086 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
20.

Патон Б. Е. 
Танковые армады со сварным швом [Електронний ресурс] / Б. Е. Патон // Питання історії науки і техніки. - 2010. - № 2. - С. 2-4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pint_2010_2_2
Попередній перегляд:   Завантажити - 359.58 Kb    Зміст випуску     Цитування
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського