Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000652005<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Білий О. М. 
Клініко-морфологічні паралелі вторинно-набрякового раку грудної залози на етапі неоад'ювантної поліхіміотерапії / О. М. Білий, М. В. Красносельський, Н. А. Мітряєва, І. М. Пономарьов, А. М. Насонова, В. В. Коломацька, О. В. Сплюхіна // Укр. радіол. журн.. - 2017. - 25, № 1. - С. 48-52. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Вторинно-набряковий рак грудної залози (ВН РГЗ) зустрічається у 5 - 10 % пацієнток і є місцево-поширеним вузловим РГЗ, ускладнений лімфогенним метастазуванням, блоком відтоку лімфи і набряком грудної залози. Ця нозологічна форма є однією з найскладніших у клінічній практиці. 30 хворим на ВН РГЗ T4b віком 40 - 68 років (медіана - 61 рік) у період з 01.2015 до 10.2016 р. виконано протокольне обстеження згідно зі стандартами МОЗ України в ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". Створено спосіб оцінки розповсюдженості пухлинного процесу у хворих на ВН РГЗ, в якому визначення коефіцієнтів поширеності пухлини, зони набряку залози та індексу їх напруги в динаміці надає можливість об'єктивно оцінити розміри пухлини і набряку та забезпечити своєчасне коригування тактики лікування ВН РГЗ (заявка на корисну модель N u201609890 від 26.09.2016 р.). Зроблено висновки, що ВН РГЗ є високоагресивною пухлиною з несприятливим перебігом, за якого НПХТ є одним із найважливіших компонентів лікування. Визначення ступеня агресивності пухлини та використання способу оцінки розповсюдженості пухлинного процесу у хворих на ВП РГЗ надає можливість об'єктивно оцінити розміри пухлини і набряку та забезпечити своєчасне коригування тактики його лікування.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р569.133.1-52

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14579 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського