Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000651998<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Красносельський М. В. 
Визначення предиктивно-прогностичних біомаркерів дисбалансу між енергетичним і пластичним потенціалами у клітинах крові хворих на онкопатологію / М. В. Красносельський, Є. М. Крутько, О. В. Мовчан, С. М. Граматюк // Укр. радіол. журн.. - 2017. - 25, № 1. - С. 13-17. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Великий інтерес в онкології становить вивчення метаболізму не тільки клітин пухлинної тканини, але і периферичної крові. Це зумовлено тим, що дисметаболічні процеси в клітинах крові викликають розвиток їх дисфункції. В результаті дослідження встановлено зміни метаболізму фосфотріозу в клітинах крові, які надають можливість припустити переважне використання фосфотріозу і нейрон-специфічної енолази для енергообміну і продукції аденозинтрифосфату (АТФ). Встановлено зниження активності гліцерин-3-фосфатдегідрогенази, тоді як активність гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогенази, що характеризує інтенсивність гліколітичного розщеплення глюкози, навпаки, була підвищеною. Тобто можна вважати можливим наявність дисбалансу між енергетичним і пластичним потенціалами в клітинах крові онкохворих і використовувати ці показники як маркери.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р569.423 + Р569.433

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж14579 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського