Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000586707<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Васильєва І. М. 
Стан окиснювально-відновлювальних процесів і системи антирадикального захисту у хворих на рак шлунка / І. М. Васильєва, М. В. Красносельський, І. А. Вишницька, В. І. Жуков, С. А. Денисенко // Буков. мед. вісн.. - 2015. - 19, № 2. - С. 25-30. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

Досліджено стан окиснювальних і відновлювальних синтезів у хворих на рак шлунка й обгрунтовано критеріально-значимі діагностичні показники ранніх метаболічних порушень, характерних для розвитку гастроканцерогенезу. Результати дослідження показали значне підвищення у крові активності лактатдегідрогенази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та зниження малатдегідрогенази, сукцинатдегідрогенази й ізоцитратдегідрогенази, що вказує на зміни у функціонуванні гліколізу, пентозофосфатному шунті та циклі трикарбонових кислот. Дослідження неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту виявили зниження в сироватці хворих на рак шлунка (РШ) ретинолу, alpha-токоферолу та підвищення сечової кислоти. Аналіз показав, що у хворих на рак шлунка вже за першої стадії розвитку пухлинного процесу водорозчинні вітаміни в усіх випадках були знижені в крові удвічі і більше разів. Це надає змогу стверджувати, що онкопатологія формується на тлі серйозної метаболічної дисфункції та вітамінної недостатності.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р569.433.2

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж15712 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського