Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000490742<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Цимбал В. О. 
Організаційно-правові засади діяльності Народного комісаріату фінансів УСРР (1919 - 1936 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. О. Цимбал; Ін-т законодавства ВР України. - Київ, 2014. - 19 c. - укp.

На основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних документів і матеріалів проведено комплексний історично-правовий аналіз засад діяльності Народного комісаріату фінансів УСРР та його місцевих органів у 1919 - 1936 рр. Досліджено правові підстави становлення, розвитку та реорганізації цих органів, трансформації їх завдань і функцій у зв'язку з реалізацією фінансово-господарської політики радянської влади в Україні. Розкрито особливості функціонування Наркомфіну УСРР за конкретних історичних умов, форми та методи його діяльності, виявлено взаємозв'язок з іншими органами державної влади й управління УСРР, СРСР та інших союзних республік. З огляду на це проаналізовано основні політико-правові аспекти державотворчого процесу на сучасному етапі, запропоновано заходи щодо реформування та вдосконалення державно-правових механізмів управління системою фінансів України.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х2(4УКР)61-622.0

Рубрики:

Шифр НБУВ: РА406498 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського