Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000400558<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Шульга М. В. 
Земельне право : підручник / М. В. Шульга, Н. О. Багай, В. І. Гордєєв, О. І. Заєць; ред.: М. В. Шульга; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 519 c. - Бібліогр.: с. 497-507 - укp.

На основі новітнього земельного законодавства розглянуто актуальні і практично значимі положення, які стосуються особливостей права власності та речових прав на землю за сучасних ринкових умов. Проаналізовано специфіку правового режиму окремих категорій земель України. Розглянуто співвідношення земельного права з суміжними галузями права. Подано інформацію про види земельних правовідносин, форми власності на землю, права й обов'язки власників земельних ділянок, юридичні гарантії здійснення приватизації земель. Висвітлено питання набуття та припинення права землекористування, обмеження й обтяження прав на землю. Увагу приділено визначенню, складу та використанню земель історико-культурного призначення, правовим формам використання земель водного фонду. Розглянуто особливості правового регулювання обігу земельних ділянок у зарубіжних країнах.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)11 я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА767608 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського