Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000066684<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Багай Н. О. 
Аграрне право України : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Багай, Л. О. Бондар, В. К. Гуревський, А. В. Луняченко, О. М. Пащенко, О. О. Погрібний, С. О. Погрібний, В. І. Семчик, Н. І. Титова, В. І. Федорович. - К. : Істина, 2004. - 445 c. - укp.

Висвітлено принципи і систему аграрного права України. Розглянуто проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в країні. Описано особливості правового статусу суб'єктів аграрного господарювання, розкрито загальні засади їх створення та ліквідації. Значну увагу приділено питанням правового переходу до ринкових відносин в АПК, регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій, використання природних ресурсів у сільському господарстві. Визначено основні напрями аграрно-правових наукових досліджень на сучасному етапі.

Освещены принципы и система аграрного права Украины. Рассмотрены проблемы современного научного правового обеспечения аграрной реформы в стране. Описаны особенности правового статуса субъектов аграрного хозяйствования, раскрыты общие основы их создания и ликвидации. Значительное внимание уделено вопросам правового перехода к рыночным отношениям в АПК, регулирования производственно-хозяйственной и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций, использования природных ресурсов в сельском хозяйстве. Определены основные направления аграрно-правовых научных исследований на современном этапе.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х859(4УКР)11я73

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА656187 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського