Наукова періодика України Записки з ономастики


Валігура О. Р. 
Специфіка сучасних досліджень ономатопеїчної лексики / О. Р. Валігура, В. О. Охріменко // Записки з ономастики. - 2019. - Вип. 22. - С. 31-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2019_22_5
Розглянуто специфіку досліджень ономатопеїчної лексики в сучасному мовознавстві. Основну увагу приділено сучасним теоретичним положенням лінгвістики, які окреслюють поняттєву базу ономатопеї як об'єкта вивчення фоносемантики. Ономатопеїчні студії посідають значне місце у вирішенні важливих мовознавчих питань, зокрема проблеми мотивованості знака та походження мови. Згідно з сучасним розумінням, термін ономатопея вживається на позначення безпосередньої імітації звуків нелінгвістичної природи шляхом комбінації сегментів, які добираються з інвентарю фонем конкретної мови. Осмисленню цієї тематики в українському та закордонному мовознавстві сприяли роботи багатьох мовознавців. У всіх працях увага дослідників зосереджена передусім на звуконаслідувальних словах як прикладах мотивованості мовного знака. Мета статті - аналіз специфіки сучасних досліджень ономатопеїчної лексики. Об'єктом дослідження є ономатопеїчна лексика. Предмет роботи - особливості сучасних досліджень ономатопеїчної лексики. Метод системного (польового) вивчення та опису мов і культур, методи аналізу та систематизації були використані у роботі. Сумуючи вищезазначене, можемо підкреслити, що звукосимволізм разом із звуконаслідувальною системою входить до складу звукозображувальної системи мови. Явище звукового символізму універсальне й інтернаціональне. Практична цінність роботи полягає в можливості застосування наукових положень і висновків дослідження при аналізі фактичного матеріалу конкретної мови. У результаті розвідки було встановлено, що пріоритетним у лінгвістичних студіях є дослідження явища ономатопеї у межах гіпотези походження мови як частини фоносемантичних виявів у мові, а також як один із способів утворення нових лексем.
  Повний текст PDF - 160.114 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Валігура О.
 • Охріменко В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Валігура О. Р. Специфіка сучасних досліджень ономатопеїчної лексики / О. Р. Валігура, В. О. Охріменко // Записки з ономастики. - 2019. - Вип. 22. - С. 31-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2019_22_5.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Валігура Ольга Романівна (філологічні науки)
 • Охріменко Віталій Олександрович (філологічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського