Наукова періодика України Педагогічна освіта: теорія і практика


Ликтей Л. 
Формування методичної компетентності майбутнього вчителя нової української школи у контексті ідей І.А. Зязюна / Л. Ликтей // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2019. - Вип. 26(1). - С. 126-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26%281%29__21
Мета дослідження - обгрунтування та висвітлення проблем формування методичної компетентності (МК) майбутніх педагогів у педагогічних закладах фахової передвищої освіти України. Методи: теоретичні (вивчення й аналіз філософської, психологічної та педагогічної літератури, порівняння й узагальнення теоретичних концепцій педагогічного досвіду роботи викладачів гуманітарних дисциплін, пріоритетних ідей науковців щодо вирішення проблеми формування МК майбутніх педагогів); емпіричні (методи самооцінювання; експертного оцінювання); статистичні (частковий аналіз перевірки статистичних гіпотез). Виокремлено низку думок науковців, що становлять поєднання результатів розвитку МК, методичного досвіду та особистісних рис, які є професійним балансом та інтеграційним освітнім курсом. Проаналізовано ряд гіпотез, які відомі науковій розвідці щодо формування МК майбутніх педагогів, розглянуто їх суть. Це надало змогу встановити основні вимоги щодо розвитку МК від витоків її зародження до професійного застосування на практиці. Безумовно, що ефективне формування МК у майбутніх педагогів базується, насамперед, на мотиваційних переконаннях, особистісному усвідомленні значущості обраної професії, бажанні набуття професійного та методичного досвіду. Паралельно, важливого значення набуває і розвиток МК викладачів гуманітарних дисциплін педагогічних коледжів, підвищення професійних якостей, методичної культури, прагнення до впровадження та застосування інноваційних методів роботи в освітньому процесі, спрямованих на розвиток, навчання, освіту педагога-початківця. Встановлено, що методологічні засади формування та розвитку МК майбутніх педагогів повинні базуватися на сформованості професійно важливих і першочергових для належного провадження освітнього процесу, якостях, розумінні та усвідомленні суті, змісту, цілей, завдань педагогічної освіти. Володіння низкою педагогічних знань, методичних умінь та навичок, оволодіння методами та способами розв'язання педагогічних завдань, які сприяють прагненню до підвищення педагогічної кваліфікації, професійної та МК.
  Повний текст PDF - 138.384 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Ликтей Л.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Ликтей Л. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя нової української школи у контексті ідей І.А. Зязюна / Л. Ликтей // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2019. - Вип. 26(1). - С. 126-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_26(1)__21.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського