Наукова періодика України Педагогіка та психологія


Трофимов О. Є. 
Шляхи вдосконалення підготовки та підвищення якості майбутніх учителів неюридичних факультетів з правових дисциплін / О. Є. Трофимов // Педагогіка та психологія. - 2012. - Вип. 41. - С. 112-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_41_15
Розглянуто шляхи вдосконалення організаційно-структурних, педагогічних умов викладання юридичних дисциплін на неюридичних факультетах, здатних забезпечити якісну професійну підготовку майбутніх вчителів, розкрито необхідність реформування існуючої моделі педагогічної освіти. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, грунтовних досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів виділено векторні стратегії розвитку освіти та визначено п’ять ключових принципів, які передбачають зміни в усьому організаційному механізмі.Рассмотрены пути усовершенствования организационно-структурных, педагогических условий преподавания юридических дисциплин на неюридических факультетах, способных обеспечить качественную профессиональную подготовку будущих учителей, раскрыта необходимость реформирования действующей модели педагогического образования. На основе анализа психолого-педагогической литературы, фундаментальных исследований отечественных и зарубежных авторов выделены векторные стратегии развития образования и определены пять ключевых принципов, предусматривающие изменения во всем организационном механизме.
  Повний текст PDF - 145.073 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Трофимов О.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Трофимов О. Є. Шляхи вдосконалення підготовки та підвищення якості майбутніх учителів неюридичних факультетів з правових дисциплін / О. Є. Трофимов // Педагогіка та психологія. - 2012. - Вип. 41. - С. 112-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_41_15.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського