Наукова періодика України Педагогіка та психологія


Кіріленко О. Г. 
Зміст гендерної компетентності викладача ВТНЗ / О. Г. Кіріленко // Педагогіка та психологія. - 2012. - Вип. 41. - С. 93-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_41_13
Проаналізовано наукову літературу з питань професійно-педагогічної компетентності та теоретично обгрунтовано зміст гендерної компетенції викладача вищих технічних навчальних закладів. Розкрито необхідність реалізації в освітній практиці гендерного підходу, орієнтованого на затвердження практики рівності студентів незалежно від їхньої статевої належності, а також доведено, що розв’язання педагогічних завдань на гендерних засадах забезпечуються гендерною компетентністю викладача ВТНЗ як складовою його педагогічної компетентності.Проанализирована научная литература по вопросам профессионально-педагогической компетенции и теоретически обосновано содержание гендерной компетенции преподавателя высшего технического учебного заведения. Раскрыта необходимость реализации в образовательной практике гендерного подхода, ориентированного на утверждение практики равноправия студентов независимо от их половой принадлежности, а также доказано, что разрешение педагогических задач на гендерных началах обеспечиваются гендерной компетентностью преподавателя ВТУЗ как составляющей его педагогической компетентности.
  Повний текст PDF - 154.377 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Кіріленко О.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Кіріленко О. Г. Зміст гендерної компетентності викладача ВТНЗ / О. Г. Кіріленко // Педагогіка та психологія. - 2012. - Вип. 41. - С. 93-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2012_41_13.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського