Наукова періодика України Педагогіка та психологія


Романова І. А. 
Особливості застосування трвз-технології в початковій школі / І. А. Романова // Педагогіка та психологія. - 2011. - Вип. 40(3). - С. 105-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40%283%29__20
Досліджено особливості інтелектуально-розвивальної ТРВЗ-технології в початковий школі, якій присвячено теорії цілісного педагогічного процесу, орієнтованого розвивального навчання, концепція розвитку продуктивного мислення та теорія поетапного формування розумових дій. Описано можливості застосування адаптованих методів ТРВЗ для молодших школярів, з’ясовано переваги та недоліки ії застосування в початковій освіти. В табличної формі подано класифікацію методів адаптованої теорії рішення винахідницьких задач. Зроблено висновок, що комплексне вивчення та використання прийомів і методів ТРВЗ-педагогіки на сьогодні багато в чому є практико-орієнтованою педагогічною системою і формують у людини так зване «тризовське мислення», сутність якого полягає в тому, що націленість на ідеальне рішення, виявлення та вирішення протиріч переходять на підсвідомий рівень.Исследованы особенности интеллектуально-развивающей ТРИЗ-технологии в начальной школе, раскрытию которой посвящены теории целостного педагогического процесса, ориентированного развивающего обучения, концепции продуктивного мышления и теория поэтапного формирования умственных действий. Описаны возможности применения адаптированных методов ТРИЗ для младших школьников, определены недостатки и преимущества ее использования в начальном образовании. В табличной форме дана классификация методов адаптированной теории решения изобретательских задач. Сделан вывод, что комплексное изучение и использование приемов и методов ТРИЗ-педагогики сегодня является практически-ориентированною педагогической системой и формируют у человека так называемое «тризовское мышление», суть которого состоит в том, что нацеленность на идеальное решение, определение и разрешение противоречий переходят на подсознательный уровень.
  Повний текст PDF - 166.138 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Романова І.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Романова І. А. Особливості застосування трвз-технології в початковій школі / І. А. Романова // Педагогіка та психологія. - 2011. - Вип. 40(3). - С. 105-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40(3)__20.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського