Наукова періодика України Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


Гришечкіна Т. С. 
Побудова математичної моделі раціональної системи утримання технічних об’єктів залізничного транспорту / Т. С. Гришечкіна // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. - 2017. - Вип. 14. - С. 30-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnu_tstp_2017_14_6
Мета роботи - знизити експлуатаційні витрати при технічному обслуговуванні локомотивів з урахуванням ресурсів, які споживаються підприємством, та впливу на екологію. Розробити математичну модель раціональної системи утримання тягового рухомого складу, що враховує оптимізацію за трьома показниками: кошти, які витрачаються на ремонти, час, що витрачається на ремонти, витрати екологічних ресурсів при ремонтах. Проведено аналіз сучасних досліджень щодо організації технічного обслуговування та ремонту локомотивів. У якості математичного апарату для знаходження раціональної системи утримання використовується векторна оптимізація за трьома показниками. Сформульовані умови існування розв'язку задачі. Описані властивості, які повинна мати раціональна система утримання локомотиву. Запропонована математична модель, яка дозволяє обирати систему технічного обслуговування та ремонту локомотиву, яка буде задовольняти умовам оптимальності за показниками: вартість ремонту, час ремонту, витрати екологічних ресурсів. Запропонований новий, комплексний підхід до вибору раціональної системи утримання тягового рухомого складу. Даний підхід дозволяє вирішувати не одну задачу при побудові оптимальної системи технічного обслуговування та ремонту, а будувати раціональну систему утримання за трьома показниками.Перший показник враховує витрати коштів на утримання тягового рухомого складу за весь час його життєвого циклу. Другий показник оптимізує витрати часу на проведення ремонтів та технічних оглядів. Третій показник дозволяє врахувати витрати екологічних ресурсів (води, палива, електрики та ін.) системою утримання локомотиву. Запропонована математична модель при впровадженні дозволить знизити експлуатаційні витрати при технічному обслуговуванні та ремонті локомотиву. Дана модель дозволяє оптимізувати загальні витрати системи утримання на ремонти та заміну деталей локомотиву, загальні витрати часу на проведення ремонтів та витрати природних ресурсів. Доцільне використання запропонованої математичної моделі при розробці такої системи утримання локомотиву, яка дозволить знизити негативний вплив на навколишнє середовище при експлуатації тягового рухомого складу.
  Повний текст PDF - 464.591 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Гришечкіна Т.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Гришечкіна Т. С. Побудова математичної моделі раціональної системи утримання технічних об’єктів залізничного транспорту / Т. С. Гришечкіна // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. - 2017. - Вип. 14. - С. 30-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnu_tstp_2017_14_6.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського