Наукова періодика України Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


Яновський П. О. 
Методичні засади визначення загальних витрат виробництва і станції примикання на відправлення партії вантажу / П. О. Яновський, О. Г. Водчиць, Б. О. Плужніков, В. А. Ткаченко // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. - 2017. - Вип. 14. - С. 107-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnu_tstp_2017_14_16
При виборі раціонального варіанту функціонування логістичної ланки "Виробництво-магістральний залізничний транспорт" вирішується багатокритеріальна задача, в якій пріоритет повинен належати критерію мінімуму повних транспортно-виробничих витрат. Висвітлено методику визначення загальних витрат виробництва і станції примикання на відправлення партії вантажу, яка передбачає наступні види витрат: знаходження партії вантажу на складі виробника; виконання вантажних операцій і їх очікування; розстановку вагонів на вантажному фронті; подачу-збирання вагонів на вантажних фронтах; розформування вагонів на станції примикання; виконання операцій з вагонами по відправленню із станції примикання. Наведена методика дає можливість дати оцінку якості розробленої технології перевезень конкретної партії вантажу в межах логістичної ланки "Виробництво - магістральний залізничний транспорт". Економічні перетворення в Україні докорінно змінили економічну ситуацію і взаємовідносини між суб'єктами економічної діяльності, в тому числі в середовищі транспортного ринку. За таких умов важливо забезпечити впровадження в транспортний процес логістичних принципів управління конкретними перевезеннями. Для кожного з них слід розробляти раціональний логістичний ланцюг доставки вантажів. Основна мета створення логістичного ланцюгу доставки вантажів (ЛЛДВ) полягає в забезпеченні максимальної ефективності функціонування усього перевізного ланцюга, як складного комплексу окремих складових (транспортування, термінальне забезпечення, експедиторське і агентське обслуговування). Для всіх учасників транспортного ринку основним критерієм при виборі раціонального варіанта доставки вантажів (розробці ЛЛДВ) лишаються витрати на перевезення. З метою відновлення економіки держави і виведення її функціонування на сучасний для суспільства рівень важливою задачею стає поліпшення на взаємовигідних умовах відносин між вантажовласниками та залізницями, що вимагає технічного і технологічного переозброєння магістрального і промислового залізничного транспорту. Пошук ефективних заходів, реалізація яких в діяльності залізниць поліпшить використання їх обмежених ресурсів, в результаті чого підвищиться якість транспортних послуг набуває особливої актуальності. За умов значних коливань вантажних перевезень ускладнюється використання інфраструктури залізничного транспорту і рухомого складу. Тому зростають непродуктивні простої вантажних вагонів на станціях і під'їзних коліях підприємств і погіршується їх використання, через що збільшуються витрати залізниць і погіршується фінансовий стан залізниць і різних компаній (виробників і споживачів).
  Повний текст PDF - 498.087 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Яновський П.
 • Водчиць О.
 • Плужніков Б.
 • Ткаченко В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Яновський П. О. Методичні засади визначення загальних витрат виробництва і станції примикання на відправлення партії вантажу / П. О. Яновський, О. Г. Водчиць, Б. О. Плужніков, В. А. Ткаченко // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. - 2017. - Вип. 14. - С. 107-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnu_tstp_2017_14_16.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського