Наукова періодика України Вища освіта України


Тимченко І. 
Пострадянська та європейська освітня термінологія: порівняльний аналіз / І. Тимченко // Вища освіта України. - 2015. - № 4. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_4_8
Констатовано, що Україна успадкувала від радянської системи освіти і психолого-педагогічних наук значні термінологічні розбіжності з усіма державами Заходу. Цей розрив продемонстровано на прикладі термінів «vocational» і «professional». Проаналізовано категорію «професіонал» згідно з визначеннями в українських та зарубіжних спеціалізованих та енциклопедичних словниках. Досліджено досвід Фінляндії в контексті освітніх реформ та розвитку суспільства. Пояснено причини появи на Заході терміну "первинна освіта" і доцільність його використання в Україні. Констатировано, что Украина унаследовала от советской системы образования и психолого-педагогических наук значительные терминологические разногласия со всеми государствами Запада. Этот разрыв продемонстрирован на примере терминов «vocational» и «professional». Проанализирована категория «профессионал» согласно определениям в украинских и зарубежных специализированных и энциклопедических словарях. Исследован опыт Финляндии в контексте образовательных реформ и развития общества. Объяснены причины появления на Западе термина "первичное образование" и целесообразность его использования в Украине.It was stated that Ukraine inherited from the Soviet system of education and psycho-pedagogical sciences major terminological differences with all the countries of the West. This gap is exemplified by the term «vocational» and «professional». Analyzed the category of "professional" as defined in the Ukrainian and foreign specialized and encyclopedic dictionaries. We studied the experience of Finland in the context of educational reform and development of the society. Explain the reasons for the emergence of life in the West, the primary education and the feasibility of its use in Ukraine.
  Повний текст PDF - 489.664 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Тимченко І.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Тимченко І. Пострадянська та європейська освітня термінологія: порівняльний аналіз / І. Тимченко // Вища освіта України. - 2015. - № 4. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_4_8.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Тимченко Ірина Ігорівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського