Наукова періодика України Вища освіта України


Корсак К. 
Нооглосарій як засіб позитивізації майбутнього й нових цілей вищої освіти / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища освіта України. - 2014. - № 2. - С. 42-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2014_2_8
Обгрунтовано необхідність розробки футоротермінології, яка сприяла б позитивності в сучасній еволюції людства. Запропоновано комплекс нових понять з виразними ознаками новизни та позитивного футурологічного спрямування, які увійшли до сформованого авторами першого варіанту нооглосарію. Наведено нооглосарій українською та англійською мовами у скороченому варіанті. Увагу зосереджено на кількох ключових термінах нооглосарію. Розглянуто зміст поняття "ноотехнології" як такі способи виробництва, соціальні чи економічні процеси, які дають можливість для всієї популяції людей співіснувати з біосферою, не пошкоджуючи її. Проаналізовано приклад створення та можливого використання фотоплівок на основі перовскіту з метою екологічно безпечного енергозабезпечення. Зазначено, що цей нооглоссарій може набагато ефективніше ніж термін "екологія" створити основу нового світогляду і життєдіяльності людства для власного виживання і повинен стати ідейною основою вищої освіти XXI ст. Зроблено висновок, що подана сукупність "термінів з майбутнього" прискорить еволюцію людства в есхатологічно-позитивному аспекті.Обоснована необходимость разработки футоротерминологии, которая способствовала бы позитивизации в современной эволюции человечества. Предложен комплекс новых понятий с отчетливыми признаками новизны и положительного футурологического направления, которые вошли в сформированный авторами первый вариант нооглосария. Представлен нооглосарий на украинском и английском языках в сокращенном варианте. Внимание сосредоточено на нескольких ключевых терминах нооглосария. Рассмотрено содержание понятия "ноотехнологии" как способы производства, социальные или экономические процессы, которые дают возможность для всей популяции людей сосуществовать с биосферой, не повреждая ее. Проанализирован пример создания и возможного использования фотопленок на основе перовскита с целью экологически безопасного энергообеспечения. Указано, что такой нооглоссарий может гораздо эффективнее, чем термин "экология", создать основу нового мировоззрения и жизнедеятельности человечества для собственного выживания и должен стать идейной основой высшего образования XXI ст. Сделан вывод, что представленная совокупность "терминов из будущего" ускорит эволюцию человечества в эсхатологически-положительном аспекте.Absence of positivity in modern evolution of mankind has in a political basis conflicts and disagreements, and in economic - absence of futuroterminology and out-of-date ideologically-theoretical base for thinking. Decisions of the United Nations Organization and three world ecological forums in 1992, 2002 and 2012 have not specified a reliable way to a sustainable development as they contain only retro terms and do not offer concepts «from the future». Our Nooglossary contains only new terms with positive futurological creativity, exceeding efficiency of concept «ecology» in creation of a new basis for outlook and ability of mankind to live for the sake of own rescue. The Nooglossary can become an ideological basis for higher education in the XXI-st century.
  Повний текст PDF - 208.707 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Корсак К.
 • Корсак Ю.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Корсак К. Нооглосарій як засіб позитивізації майбутнього й нових цілей вищої освіти / К. Корсак, Ю. Корсак // Вища освіта України. - 2014. - № 2. - С. 42-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2014_2_8.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Корсак Костянтин Віталійович (1942–) (філософські науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського