Наукова періодика України Вища освіта України


Рябченко В. 
Традиційна педагогічна парадигма як "прокрустове ложе" вітчизняної вищої школи в розвитку особистості студента / В. Рябченко // Вища освіта України. - 2011. - № 3. - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2011_3_8
Зроблено аналітичний огляд проблеми розвитку особистості студента крізь призму освіти, навчання, виховання й соціалізації. Стверджено, що сучасна вітчизняна вища школа знаходиться не лише в полоні традиційної педагогічної парадигми, але й обмежена предметним полем педагогіки, що утворює "прокрустове ложе" для дослідження й практичного вирішення комплексу проблем, якими обтяжена вища освіта. Констатовано, що інструментально й технологічно сформувати моральну особистість у цинічному суспільному середовищі неможливо, підвищити компетентність у суспільстві, яке її не затребує, неможливо. Акцентовано увагу на тезі актуальності цинізму, який приносить життєвий успіх в сучасному українському соціумі, стає альфою й омегою реального виховання. Зроблено висновок про неможливість запровадження моралі та гуманізму в суспільстві, де праведність викликає іронію та презирство.Представлен аналитический взгляд на развитие личности студента сквозь призму образования, обучения, воспитания, социализации как понятий и процессов и их способность охватить личность человека во всем его многообразии. Утверждается, что современная отечественная высшая школа не только находится в плену традиционной парадигмы, но и ограничена предметным полем педагогики, что образует своеобразное "прокрустово ложе" для исследования и практического решения комплекса проблем, которыми отягощено высшее образование. Для того, чтобы текущие и будущие проблемы, связанные с развитием личности студента, успешно решались и педагогика не становилась заложницей собственных амбиций как в теории, так и в общественной практике, необходимо не ограничиваться предметным полем педагогики, а выходить за его пределы.Analytical view on student personality development through education, learning and socialization as concepts processes and its capability for covering human personality in his/her life gives ground for statement that modern national school is in captivity of traditional paradigm as well as is limited by Pedagogics' subject area which forms peculiar Procrustean bed for research and practical decision of higher education issues complex. We mustn't get caught in an endless loop within Pedagogics' subject area but should go beyond the limits in order that current and future problems concerned with student personality development are resolved successfully and pedagogics do not become hostage of own ambitions in theory as well as in social practice.
  Повний текст PDF - 1.068 Mb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Рябченко В.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Рябченко В. Традиційна педагогічна парадигма як "прокрустове ложе" вітчизняної вищої школи в розвитку особистості студента / В. Рябченко // Вища освіта України. - 2011. - № 3. - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2011_3_8.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Рябченко Віктор Григорович (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського