Наукова періодика України Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право


Slusarczyk B. 
Circular economy of Poland / B. Slusarczyk, M. Lechwar // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2018. - № 6. - С. 5–20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2018_6_3
Європейська Комісія в документі "Закриття циркуляції - План дій ЄС з циркулярної економіки" у 2015 р. запропонувала всім державам-членам Європейського Союзу перейти від моделі лінійної економіки до економіки замкненого циклу, в якій продукти, матеріали та сировина залишаються у виробничому процесі якомога довше, а обсяг відходів має бути зведений до мінімуму, що дасть змогу уникнути непоправної шкоди від ірраціонального використання природних ресурсів та підвищити конкурентоспроможність і довгостроковий розвиток європейської економіки. Виснаження сировинних ресурсів, підвищення їх вартості та зростаюча залежність від постачальників з інших країн становлять серйозну загрозу економічному розвитку європейських країн та актуалізують для науковців проблеми комплексного підходу дослідження організації виробничих процесів. Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо проблем циркулярної економіки свідчить, що питання вивчається в частині зменшення деградації довкілля, скорочення виробничих відходів, оптимального використання сировинних ресурсів, підвищення енергетичної безпеки, економії для бізнесу, а також збільшення робочих місць. Мета дослідження - визначення сутності економіки замкненого циклу та її потенційні можливості для підвищення конкурентоспроможності європейських і польських виробників шляхом аналізу проблем, з якими стикаються центральна та регіональна влада. Використано метод аналізу документального матеріалу для визначення реальної картини конкретних подій, фактів та досягнень, надання найбільш важливої інформації. Розглянуто необхідність оновлення стратегії промислової політики європейських країн, що поєднує існуючі та нові горизонтальні й галузеві ініціативи у комплексі. Зосереджено увагу на національних та регіональних особливостях Польщі, що застосовує циркулярну економіку, систему екологічного менеджменту та аудиту, пілотну програму перевірки екологічних технологій. Виокремлено термін "розумна спеціалізація", яким позначено нову дослідницьку та інноваційну політику, що вмотивовує підприємців брати участь у закритті виробничих циклів на національному рівні. Обгрунтовано необхідність впровадження змін у податковій системі Польщі, державних закупівлях, фінансуванні, освіті. Висновки: наприкінці 2015 р. Європейська Комісія ухвалила рішення, спрямовані на формування найближчими роками європейської економіки закритого циклу, одночасно забезпечуючи її розвиток як сталої, екологічної та конкурентоспроможної. Очікується, що це підвищить конкурентоспроможність підприємств, прискорить їх економічне зростання, забезпечить постачання сировини та поліпшить природне середовище. Досягнення очікуваних результатів вимагатиме значних зусиль не лише в регуляторній, інституційній, фінансовій та освітній галузях, а також перетворень у ментальності ділового світу та політичних якостях кожної держави-члена ЄС. Лише два роки Польща готувалася до створення такого типу економіки і наразі перебуває на стадії формування остаточного підходу до впровадження її умов на практиці. Це складний процес, оскільки циркулярна економіка охоплює багато сфер суспільного життя та виробництва.
  Повний текст PDF - 812.18 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Slusarczyk B.
 • Lechwar M.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Slusarczyk B. Circular economy of Poland / B. Slusarczyk, M. Lechwar // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2018. - № 6. - С. 5–20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2018_6_3.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського