Наукова періодика України Рідна школа


Скиба Ю. 
Дидактичні принципи підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку / Ю. Скиба // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_3_5
Визначено традиційні та сучасні дидактичні принципи, що є основними у формуванні мети та реалізації завдань підготовки екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку. Конкретизовано такі провідні принципи навчання студентів: науковості, системності, систематичності й послідовності, доступності, наочності, свідомості й активності, зв'язку теорії з практикою, єдності колективного та індивідуального. Обгрунтовано доцільність впровадження специфічних принципів у процес підготовки екологів, а саме: культуровідповідності, міждисциплінарності, взаємозв'язку краєзнавчого, регіонального, національного та глобального підходів до розкриття екологічних проблем, управлінської прогностичності, гуманізації відносин між людиною та навколишнім середовищем, діяльнісного принципу. Констатовано, що впровадження вищезазначених принципів у програму підготовки майбутніх екологів сприятиме теоретичному засвоєнню компонентів стратегії збалансованого розвитку, розумінню їх взаємодії, взаємопроникнення та взаємозалежності у структурі теорії освіти і навчання та практичній реалізації в управлінській діяльності.Определены традиционные и современные дидактические принципы, которые являются основными в формировании целей и реализации задач подготовки экологов к управленческой деятельности на основе сбалансированного развития. Конкретизированы такие ведущие принципы обучения студентов: научности, системности, систематичности и последовательности, доступности, наглядности, сознательности и активности, связи теории с практикой, единства коллективного и индивидуального. Обоснована целесообразность внедрения специфических принципов в процесс подготовки экологов, а именно: культуросообразности, междисциплинарности, взаимосвязи краеведческого, регионального, национального и глобального подходов к раскрытию экологических проблем управленческой прогнозируемости, гуманизации отношений между человеком и окружающей средой, деятельностного принципа. Констатировано, что внедрение вышеуказанных принципов в программу подготовки будущих экологов способствует теоретическому усвоению компонентов стратегии устойчивого развития, пониманию их взаимодействия, взаимопроникновения и взаимозависимости в структуре теории образования и обучения, практической реализации в управленческой деятельности.The article presents essence of methods of using general didactic principles and justifies expediency of introduction specific principles in the process of preparing future ecologists to management activities on the basis of sustainable development.
  Повний текст PDF - 151.438 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Скиба Ю.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Скиба Ю. Дидактичні принципи підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності на засадах збалансованого розвитку / Ю. Скиба // Рідна школа. - 2012. - № 3. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_3_5.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Скиба Юрій Андрійович (біологічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського