Наукова періодика України Радіоелектроніка, інформатика, управління


Khodakov V. Ye. 
Models of training procedures / V. Ye. Khodakov, A. Ye. Sokolov, G. V. Veselovskaya // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2018. - № 4. - С. 51-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/riu_2018_4_7
Розглянуто задачу обгрунтування методів побудови моделей оптимізаційних процедур, як динамічних об'єктів, із урахуванням особливостей процедур навчання. Об'єктом дослідження є моделі динаміки процедур навчання. Мета роботи - розв'язування задач формалізації процедур навчання, розробки методів побудови математичних моделей процесів навчання, процесів пошуку оптимуму задач навчання, для оцінки динамічних процедур навчання. Процес навчання - це сукупність послідовних і взаємопов'язаних дій того, хто навчає, та тих, кого навчають, спрямованих на забезпечення свідомого та міцного засвоєння знань, умінь, навичок. У результаті систематичного аналізу, визначені основні, базові закономірності процедур навчання. Обгрунтоване поняття "інформаційний потік", як послідовність повідомлень, що несуть інформацію, для побудови моделей взаємодій в інформаційних системах. Визначено важливу властивість інформаційного потоку - напрямок від джерела до приймача. Виділені два можливих варіанти інформаційної взаємодії об'єктів - передача та компенсація інформації. Запропоноване використання принципу оптимальності для інформаційних процесів навчання. Показано, що динаміка процесів навчання визначається характеристиками використовуваної оптимізаційної процедури. Градієнтна процедура пошуку екстремуму функції мети описується автономним рухом динамічної системи. Для строго опуклої u1092 функції мети, згідно достатніх умов оптимальності, процедура оптимізації описується динамікою автономного руху стаціонарного лінійного незв'язаного динамічного об'єкту. Вибір множника для градієнту істотно впливає на динаміку процесу, та для строго опуклої функції мети множник динамічної моделі визначає необхідну кількість кроків досягнення заданої точності. Створені моделі отримали програмну реалізацію та були досліджені на практиці при розв'язуванні задач моделювання динаміки процедур навчання в навчальному процесі кафедри інформаційних технологій Херсонського національного технічного університету. Висновки: виконані експериментальні дослідження дозволили практично підтвердити працездатність створеного математичного апарату та вважати його доцільним для застосування з метою підвищення ефективності моделювання та реалізації процедур навчання. Подальші перспективи проведених досліджень бачаться в охопленні більшої кількості видів динамічних процедур навчання, оптимізації підходів до їх програмних реалізацій, збільшенню масштабності їх охоплення підтверджувальними експериментами.
  Повний текст PDF - 865.684 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Khodakov V.
 • Sokolov A.
 • Veselovskaya G.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Khodakov V. Ye. Models of training procedures / V. Ye. Khodakov, A. Ye. Sokolov, G. V. Veselovskaya // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2018. - № 4. - С. 51-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/riu_2018_4_7.

    Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського