Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Ковальчук Г. 
Виховання у молодших підлітків основ здорового способу життя в системі позаурочної діяльності / Г. Ковальчук // Педагогічний дискурс. - 2014. - Вип. 16. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2014_16_16
Розкрито процес виховання у молодших підлітків основ здорового способу життя в системі позаурочної діяльності. На підставі особливостей розвитку школярів означеного віку та їх потреб у самопізнанні, саморозвитку і самостверджуванні за результатами проведеного дослідження висвітлено різноманітні форми та методи позакласної роботи, спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я. Особливу увагу звернено на використання активних методів, спрямованих на формування у підлітків позитивної мотивації, усвідомлення значення рухової активності, озброєння їх системою знань, умінь і навичок з питань поліпшення власного здоров’я, необхідності здійснення контролю та внесення відповідних коректив у власний спосіб життя.Раскрыт процесс воспитания у младших подростков основ здорового образа жизни в системе внеурочной деятельности. Исходя из особенностей развития школьников данного возрастного периода и их потребностей в самопознании, саморазвитии и самоутверждении по результатам проведенного исследования, освещены разнообразные формы и методы внеклассной работы, направленные на сохранение и укрепление здоровья. Особое внимание обращено на использование активных методов, направленных на формирование у подростков позитивной мотивации, осознание значения двигательной активности, вооружение их системой знаний, умений и навыков по вопросам улучшения собственного здоровья, необходимости осуществления контроля и внесения соответствующих коррективов в собственный образ жизни. The paper makes an attempt to discover the process of training of health promotion basis of junior teenagers in the extracurricular activity system. The various forms and methods of the off-time job that are directed to the health saving and strengthening are based on the author` s investigation on the assumption of the development peculiarities of schoolchildren of the given age period and theirs needs in self-knowledge, self-education and self-assertion.
  Повний текст PDF - 244.59 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Ковальчук Г.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Ковальчук Г. Виховання у молодших підлітків основ здорового способу життя в системі позаурочної діяльності / Г. Ковальчук // Педагогічний дискурс. - 2014. - Вип. 16. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2014_16_16.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Ковальчук Геннадій Петрович (педагогічні науки)
 • Ковальчук Галина Олександрівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   
  Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
  Пам`ятка користувача

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського