Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Бойко О. М. 
Історіографічні дослідження процесу ліквідації неписьменності (20–30 роки ХХ ст.) / О. М. Бойко // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 72-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_17
Здійснено історіографічний аналіз процесу ліквідації неписьменності на території України у 1920 - 1930 рр. ХХ століття, виділено та схарактеризовано три періоди історіографічних досліджень. Особливу увагу зосереджено на дослідженні друкованих праць дослідників минулих років та доробок сучасних науковців з вивчення процесу ліквідації неписьменності на території України 1920 -1930 рр. Представлено історію ліквідації неписьменності як цілісного феномену з точки зору історіографії. Проведено систематизацію, класифікацію та узагальнення нагромадженого знання через історіографічний аналіз відповідних джерел.Осуществлен историографический анализ процесса ликвидации неграмотности на территории Украины в 1920 - 1930 гг., выделены три периода историографических исследований. Особенное внимание сосредоточенно на исследовании печатных трудов исследователей прошлых лет и наработок современных научных работников по изучению процесса ликвидации неграмотности на территории Украины в 1920 - 1930 гг. Представлена история ликвидации неграмотности как целостного феномена с точки зрения историографии. Проведена систематизация, классификация и обобщение накопленного знания через историографический анализ соответствующих источников.Historiographic analysis of the process of illiteracy liquidation on the territory of Ukraine in 1920-1930-s has been done in the article, three periods of historiographic researches have been selected. The author carries out the analysis of scientific works, devoted to the research of this problem. Special attention is concentrated on the research of printing works of the scientists of the past and the works of the modern research workers fas for the study of the process of illiteracy liquidation on the territory of Ukraine in 1920-1930-s. The history of illiteracy liquidation as the integral phenomenon from the point of view of historiography has been offered in the article. Systematization, classification and generalization of the accumulated knowledge, has been conducted through the historiographic analysis of the proper sources.
  Повний текст PDF - 271.291 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Бойко О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Бойко О. М. Історіографічні дослідження процесу ліквідації неписьменності (20–30 роки ХХ ст.) / О. М. Бойко // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 72-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_17.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Бойко Ольга Миколаївнаа (психологічні науки)
 • Бойко Олена Миколаївна (економічні науки)
 • Бойко Олена Миколаївна (медичні науки)
 • Бойко Олексій Миколайович (медичні науки)
 • Бойко Ольга Миколаївна (педагогічні науки)
 • Бойко Оксана Михайлівна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського