Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Бєлан Г. В. 
Біографічний метод в історико-педагогічній науці: провідні тенденції становлення / Г. В. Бєлан // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_12
Стисло викладено результати дослідження, присвяченого становленню та особливостям функціонування біографічного методу в сучасній історико-педагогічній науці. Розглянуто виникнення біографічного методу у соціологічній та філософській науках, показано історію терміна «біографічний метод» та його зміст крізь призму поглядів провідних вітчизняних і зарубіжних учених-соціологів. Проаналізовано витоки становлення біографічного методу як інструменту наукового дослідження персоналії, джерела біографічного матеріалу та їх найпоширеніші класифікації, передумови та специфіку використання біографічного методу у вітчизняному історико-педагогічному дискурсі.Кратко изложены результаты исследования, посвященного становлению и особенностям функционирования биографического метода в историко-педагогической науке. Рассмотрено возникновение биографического метода в социологической и философской науках, показано историю термина «биографический метод» и его содержание сквозь призму взглядов ведущих отечественных и зарубежных ученых-социологов. Проанализированы истоки становления биографического метода как инструмента научного исследования персоналии, источники биографического материала и их самые распространенные классификации, предпосылки и специфика использования биографического метода в отечественном историко-педагогическом дискурсе.The article is a brief summary of the results of the research devoted to the formation and peculiarities of functioning of the biographical method in the historical and pedagogical science. Сonsideration of the occurrence of the biographical method in the sociological and philosophical sciences, it shows the history of the term «biographical method» and its contents through the prism of the attitudes of leading domestic and foreign sociologists. Аnalyzes the origins of the formation of the biographical method as a tool for scientific research of a person, sources of biographical material and their most common classifications, background and specifics of use of the biographical method in the national historical and pedagogical discourse.
  Повний текст PDF - 280.762 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Бєлан Г.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Бєлан Г. В. Біографічний метод в історико-педагогічній науці: провідні тенденції становлення / Г. В. Бєлан // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_12.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Бєлан Ганна Валеріївна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського