Наукова періодика України Педагогічний дискурс


Савченко О. Я. 
Художні твори Василя Сухомлинського для дітей як джерело виховання цінностей / О. Я. Савченко // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 441-444. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_109
Висвітлено роль рідного слова як виразника національних і загальнолюдських цінностей: вічності та цінності життя, відносності часу та простору, гуманізму та толерантності, етики поведінки, краси, любові до рідної землі, Батьківщини тощо. Розкрито джерела літературної творчості педагога, надано рекомендації щодо застосування художніх творів В. Сухомлинського на уроках читання.Раскрыта роль родного слова как выразителя национальных и общечеловеческих ценностей: вечности и ценности жизни, отношения времени и пространства, гуманизма и толерантности, этики поведения, красоты, любви к родной земле, Родине. Раскрыты источники литературного творчества педагога, даны рекомендации относительно применения художественных произведений В. Сухомлинского на уроках чтения.The role of native word as a reflector of national and universal values: eternity and value of life, relation of time and space, humanism and tolerance, ethics of behavior, beauty, love to the native land, Motherland is revealed in the article. The sources of literary creativity of the pedagogue, recommendations as for implementation of V. Sukhomlyns’kyi’s works at the lessons of reading are shown.
  Повний текст PDF - 244.653 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Савченко О.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Савченко О. Я. Художні твори Василя Сухомлинського для дітей як джерело виховання цінностей / О. Я. Савченко // Педагогічний дискурс. - 2011. - Вип. 10. - С. 441-444. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_109.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Савченко Олександра Яківна (педагогічні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського