Наукова періодика України Клінічна анатомія та оперативна хірургія


Кухлевський Ю. І. 
Вплив функціонального навантаження на структуру та якість кісткової тканини коміркових відростків верхньої щелепи у молодих осіб / Ю. І. Кухлевський, В. О. Студент, З. З. Масна // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2017. - Т. 16, № 1. - С. 24-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kaoch_2017_16_1_7
Функціональна асиметрія та ремоделювання кісткової тканини призводить до проявів мінливості кісткової щільності. Вивчено зміни розмірів коміркового відростка верхньої щелепи у осіб без та з адентією з використанням клінічної тривимірної (3D) комп'ютерної томографії (КТ). Проаналізовано 3D КT зображення щелепно-лицевої ділянки 40 пацієнтів (22 - 35 років), у яких були відсутні метаболічні захворювання, що можуть вплинути на стан кісткової тканини (КТ). Групу спостереження було розподілено на пацієнтів без адентії (перша, контроль) та з адентією (друга), у другій було 2 підгрупи: 1-а - пацієнти, в яких відсутні 1 - 2 зуби; 2-а - відсутні 3 або більше зубів. Для оцінювання стану КТ визначили щільність компактних і губчастого шарів (компактного і губчастого шарів відповідно) оральної та базальної частин коміркового відростка верхньої щелепи на рівні сегментів різців, малих і великих кутніх зубів з обох сторін в усіх обстежаних осіб. Дослідження проводили на цифровому конусно-променевому томографі Point 3DCombi (PointNix, Південна Корея). Регіональні відмінності у щільності КТ в межах кожного зображення, а також відмінності у відсотках (%) між ділянкою адентії та відповідною симетричною ділянкою було визначено для кожного пацієнта. Встановлено, що товщина КТ компактного і губчастого шарів на рівні оральної (ОЧ) та базальної частин (БЧ) коміркового відростка (КВ), губчастий шар і БЧ мала вищу мінливість у чоловіків та жінок 2-ї підгрупи з адентією, ніж у осіб 1-ї групи. У жінок з адентією в 1-й підгрупі товщина компактного шару зменшена на 20 % у порівнянні з симетричними ділянками. Максимальна товщина ГШ була у сегментах лівих різців, а мінімальна - на рівні сегментів кутніх зубів, що виявляли симетрично. Аналіз морфометричних даних у групі осіб без адентії, що стосувалися показників товщини шарів КТ коміркового відростка верхньої щелепи на рівні оральної та базальної частин за комп'ютерними томограмами, виконаними у горизонтальній площині, виявив, що для осіб як чоловічої статі, так і жіночої характерна найбільша товщина губчастого шару КТ в ділянках сегментів великих кутніх зубів, а найменша - в ділянках різцевих сегментів симетрично з обох сторін. Водночас встановлено, що у всіх чоловіків і жінок у підгрупах з 1-м типом адентії спостерігається чітко виражена асиметрія у всіх ділянках коміркового відростка і шар губчастої КТ на рівні всіх сегментів з адентією був тоншим у порівнянні з симетричним проміжком з протилежної сторони. Сучасні діагностистичні радіологічні засоби 3D візуалізації надають змогу встановлювати ранні прояви структурно-функціональної перебудови коміркового відростка верхньої щелепи, що вже розпочинається після адентії одного зуба і характерні для осіб обох статей. За адентії 3 та більше зубів трапляються зміни товщини усіх шарів, причому простежується зменшення зовнішньої компактної пластинки, тоді як зміни внутрішньої компактної пластинки є обернено пропорційні до товщини шару губчастої речовини.
  Повний текст PDF - 598.563 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
 • Кухлевський Ю.
 • Студент В.
 • Масна З.

 • Бібліографічний опис для цитування:

  Кухлевський Ю. І. Вплив функціонального навантаження на структуру та якість кісткової тканини коміркових відростків верхньої щелепи у молодих осіб / Ю. І. Кухлевський, В. О. Студент, З. З. Масна // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2017. - Т. 16, № 1. - С. 24-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kaoch_2017_16_1_7.

  Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
  (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
 • Масна Зоряна Зеновіївна (медичні науки)
 •   Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
   

     Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського