Наукова періодика України Клінічна анатомія та оперативна хірургія


Чайковська С. Ю. 
Аналіз вікової динаміки мінерального складу кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи у дітей дошкільного віку / С. Ю. Чайковська // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2016. - Т. 15, № 3. - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kaoch_2016_15_3_16
Мета роботи - вивчення особливостей мінерального складу КТ коміркової частини нижньої щелепи та його вікової динаміки у дітей дошкільного віку різної статі. Для досягнення поставленої мети проведено атомно-абсорбційний спектральний аналіз 70 фрагментів КТ коміркового відростка нижньої щелепи дітей різної статі у віці до 6 років (постекстракційний матеріал і матеріал, одержаний у ході хірургічних втручань з приводу травм нижньої щелепи в дитячих відділеннях стоматологічних поліклінік м. Львів). Матеріал дослідження було розподілено на 5 вікових груп: до 6 місяців, до 1 року, до 2 років, до 4 років і до 6 років, по сім фрагментів у кожній групі (відповідно хлопчики і дівчатка). У досліджуваних фрагментах КТ визначали вміст макроелементів, що забезпечують як повноцінну мінералізацію, так і якісні характеристики кісткової тканини (КТ): кальцію (Ca), фосфору (P), натрію (Na) та магнію (Mg). Дослідження проводили на атомно-абсорбційному спектрофотометрі C-115, концентрацію досліджуваних елементів у зразках КТ вказували у мкг/г. Встановлено, що вікова динаміка досліджуваних елементів у складі КТ коміркової частини нижньої щелепи у дітей різної статі є подібною. Як у хлопчиків, так і у дівчаток кількість натрію різко знижується у 1-річних у порівнянні з 6-місячними, поступово збільшується до 4-х років і незначно знижується до 6-річного віку. Вміст магнію у дітей обох статей поступово збільшується до 4-річного віку і знижується впродовж наступних двох років. Вміст фосфору поступово підвищується впродовж усього досліджуваного вікового проміжку як у хлопчиків, так і у дівчаток, і у 6-річних є майже удвічі більшим, ніж у 6-місячних. Незначну різницю виявлено у дітей різної статі лише у віковій динаміці кальцію і у хлопчиків його кількість збільшується до 4-х років і незначно знижується у 6-річних, а у дівчаток вміст кальцію в КТ збільшується до 1-го року, дещо знижується у 2-річних, знову підвищується до 4-х років і незначно знижується до 6-ти років. Максимальними показники вмісту кальцію і магнію у дітей обох статей є в 4-річному віці, як і показники вмісту натрію у дівчаток, а у хлопчиків вміст натрію має максимальні показники упродовж двох вікових проміжків - у 6-місячних і 4-річних; вміст фосфору є максимальним у 6-річному віці як у хлопчиків, так і у дівчаток. Мінімальними показники вмісту кальцію, магнію та фосфору в КТ коміркової частини нижньої щелепи є в 6-місячному віці, а натрію - у 1-річних дітей, незалежно від статі. Упродовж всього досліджуваного вікового проміжку вміст кальцію та фосфору є вищим у хлопчиків, а вміст магнію - у дівчаток. Впродовж першого року життя вміст натрію є вищим у хлопчиків, в наступному віковому проміжку (до чотирьох років) у дівчаток в КТ натрію більше, ніж у хлопчиків, а у 6-річних дітей співвідношення знову змінюється і кількість натрію в КТ у хлопчиків є вищою, ніж у дівчаток. Результати вивчення мінерального складу КТ коміркової частини нижньої щелепи дітей дошкільного віку, його вікової динаміки та гендерних особливостей можуть стати теоретичним підгрунтям для розробки нових профілактичних та лікувальних заходів для запобігання та корекції атологій щелепно-лицевої ділянки, пов'язаних з якістю КТ щелеп.
  Повний текст PDF - 334.618 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Чайковська С.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Чайковська С. Ю. Аналіз вікової динаміки мінерального складу кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи у дітей дошкільного віку / С. Ю. Чайковська // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2016. - Т. 15, № 3. - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kaoch_2016_15_3_16.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     

       Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського